Teknologi og programmering

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i områdene programmering, teknologi og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på mellomtrinnet. Alle kursdagene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. Undervisningsoppleggene legger vekt på utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

Programmering, naturfag- og teknologididaktik

 Utdanningsetaten i Oslo:

Kompetansehevingskurs for lærer på mellomtrinnet

Kompetansehevingskurs for lærere på ungdomstrinnet

 

Lillestrøm kommune:

Kompetansehevingskurs for lærere på mellomtrinnet

 

Bærum kommune:

Kompetansehevingskurs for lærere på barnetrinnet

 

Eidsvoll kommune:

Kometansehevingskurs for lærere på mellomtrinnet