Hopp til hovedinnhold

Nettverk for skolelaboratoria

Skolelaboratoria er ressurs- og kompetansesentre for undervisning i realfag, og fungerer som bindeledd mellom universitet og skole.

Skolelaboratoria tilbyr etter- og vidareutdanning for realfaglærarar, og har eit variert fagleg tilbod for skoleklasser på besøk. Verksemda omfattar også utvikling av læremateriell og forsking om realfag i skolen.

Det er skolelaboratorier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø.

Nettressurser

(skolelab.no)
Her finn du kurstilbod frå skolelaboratoria i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.