Hell-seminaret

Hell-seminaret 2022 blir arrangert 15.–16. november på Scandic Hotell Hell. Påmeldingsfrist er 25. oktober.

Den overordna rammen i år er «Fra utforskning til vitenskapelige praksiser og arbeidsmåter». Nytt av i år er at det er etablert faglige interessegrupper (FIGer), som skal hjelpe til med å skape faglig aktivitet både på og utenfor Hell-seminaret. Disse vil bli presentert på seminaret, slik at du får mulighet til å se om det er en gruppe du ønsker å bli med i.

Tirsdag 15. november 2022

09.30 – 10.00

Kaffe/te/frukt før oppstart

10.00 – 10.30

Introduksjon/informasjon
Merethe Frøyland (Naturfagsenteret) og Frode Skarstein (leder, NNN)

10.30 – 11.30

Science Education in an Age of Misinformation
Professor emeritus Jonathan Osborne (Standford University, USA)

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.30

Hva er god kvalitet i naturfagundervisningen? Tett på utforsking i klasserommet
Professor Marianne Ødegaard (UiO/OsloMet)

13.30 – 13.45

Kaffe/te/frukt

13.45 – 15.00

Det utforskende naturfaget
Parallellsesjon med innledere (separat for BLU, GLU & PPU):

13:45 – 14:00 Innledning
14:00 – 14:45 Gruppearbeid/diskusjon
14:45 – 15:00 Oppsummering innen programmene

BLU, innledere: Kommer
GLU, innleder: Kommer
PPU/lektor, innleder: Kommer

15.00 – 15.15

Kaffe/te/frukt

15.15 – 15.30

Felles oppsummering/deling

15.30 – 16.15

Norske elevers interesse for og holdninger til naturfag: Endringer fra 2002 til 2020
Elin Leirvoll Aschim (USN)

17.00 – 18.30

Årsmøte NNN

19.30 –

Middag

 

Onsdag 16. november 2022

09.00 – 09.15

Felles oppstart i hovedsal

09.15 – 10.15

FIG-møter og parallellsesjoner – FoU presentasjoner

10.15 – 10.30

Kaffe/te/frukt

10.30 – 11.30

Parallellsesjoner – FoU-presentasjoner

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.30

FoU-presentasjoner

13.30 – 13.45

Kaffe/te/frukt

13.45 – 14.30

Paneldiskusjon

14.30 – 15.00

Oppsummering og avslutning

Meld deg på