Hopp til hovedinnhold

Hell-seminaret

Hell-seminaret 2023 blir arrangert 15.–16. november på Scandic Hotell Hell. Program og påmelding kommer til høsten. Nedenfor finner du fjorårets program.

Den overordna rammen var «Fra utforskning til vitenskapelige praksiser og arbeidsmåter». Nytt av året var at det er etablert faglige interessegrupper (FIG-er), som skal hjelpe til med å skape faglig aktivitet både på og utenfor Hell-seminaret. Mer informasjon om interessegruppene på NNN-siden.

Tirsdag 15. november 2022

09.30 – 10.00

Kaffe/te/frukt før oppstart

10.00 – 10.30

Introduksjon/informasjon
Merethe Frøyland (Naturfagsenteret) og Frode Skarstein (leder, NNN)

10.30 – 11.30

Science Education in an Age of Misinformation
Professor emeritus Jonathan Osborne (Stanford University, USA)

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.30

Hva er god kvalitet i naturfagundervisningen? Tett på utforsking i klasserommet
Professor Marianne Ødegaard (UiO/OsloMet)

13.30 – 13.45

Kaffe/te/frukt

13.45 – 15.00

Det utforskende naturfaget
Parallellsesjon med innledere (separat for BLU, GLU & PPU):

13:45 – 14:00 Innledning
14:00 – 14:45 Gruppearbeid/diskusjon
14:45 – 15:00 Oppsummering innen programmene

BLU, innledere: Kommer
GLU, innleder: Kommer
PPU/lektor, innleder: Kommer

15.00 – 15.15

Kaffe/te/frukt

15.15 – 15.30

Felles oppsummering/deling

15.30 – 16.15

Norske elevers interesse for og holdninger til naturfag: Endringer fra 2002 til 2020
Elin Leirvoll Aschim (USN)

16.15 – 16.30

Kort info

Mastere i naturfag
PhD-kurset «Perspectives on Science and Technology Education»

17.00 – 18.30

Årsmøte NNN

19.30 –

Middag

 

Onsdag 16. november 2022

09.00 – 09.15

Felles oppstart i hovedsal

09.15 – 10.15

FIG-møter

10.15 – 10.30

Kaffe/te/frukt

10.30 – 11.30

FoU-presentasjoner – parallellsesjon 1A og 1B

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.30

FoU-presentasjoner – parallellsesjon 2A og 2B

13.30 – 13.45

Kaffe/te/frukt

13.45 – 14.30

FoU-presentasjoner – felles

14.30 – 15.00

Oppsummering og avslutning