Hell-seminaret 2021

Hell-seminaret 2021 blir arrangert 17.–18. november på Scandic Hell Hotel.

Påmeldingsinfo nederst på siden

Onsdag 17. november 2021

09.00 – 10.00

Kaffe/te/frukt før oppstart

10.00 – 10.30

Introduksjon/informasjon
Merethe Frøyland (Naturfagsenteret) og Frode Skarstein (leder, NNN)

10.30 – 11.15

Naturfag i norsk utdanning: Suksess eller problembarn? Et tilbakeblikk og noen tanker om framtida
Professor emeritus Svein Sjøberg (UiO)

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

Internasjonale perspektiver på forskning i naturfagdidaktikk
Professor Ellen K. Henriksen (Oslo Met)

13.15 – 15.00

Fremtidens medborgere
Parallellsesjon med innledere (separat for BLU, GLU & PPU):

13:15-13:45 Innledning
13:45-14:45 Gruppearbeid/diskusjon
14:45-15:00 Oppsummering innen programmene

BLU: innledere: førstemanuensis Claudia Melis og førsteamanuensis Per-Arvid Wold, begge ved Dronning Mauds Minne Høyskole
GLU: innleder: universitetslektor Unni Eikeseth, NTNU
PPU/lektor: innleder: professor Stein Dankert Kolstø, UiB

15.00 – 15.15

Felles oppsummering/deling

15.15 – 15.30

Kaffe/te/frukt

15.30 – 16.15

Hope matters: Why Changing the Way We Think Is Critical to Solving the Environmental Crisis
Elin Kelsey (University of Victoria School of Environmental Studies, BC, Canada)

17.00 – 18.30

Årsmøte NNN

19.30 –

Middag

 

Torsdag 18. november 2021

Presentasjoner av forskning, vekt på forskningsresultater. Det må sendes tittel og abstract (maks 200 ord) innen 15. oktober (styret leser og vurderer innsendte bidrag)

09.00 – 10.00

Sesjon 1, presentasjoner 10 + 5 min
Ferdige resultater på en kort og konsis måte som legger vekt på resultater og grunnlag for diskusjon

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 11.15

Sesjon 2, presentasjoner 10 + 5 min
Ferdige resultater på en kort og konsis måte som legger vekt på resultater og grunnlag for diskusjon

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 14.30

Det samfunnsaktuelle naturfaget – Aktuell utdanningspolitisk diskusjon

Førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme (UiO) innleder med refleksjoner rundt tverrfaglige tema i utdanning. Paneldeltakere: Svein Sjøberg, Ellen Henriksen, Anne Myklebust Lynngård, Unni Eikeseth, Dankert Kolstø.

14.30 – 15.00

Oppsummering og avslutning

Bli med!

  • Vil du presentere et prosjekt? Send tittel og et veldig kort abstract (maks. 200 ord) innen 15. oktober til frode.skarstein@uis.no. Styret leser og vurderer innsendte bidrag.
  • NNN kan i noen tilfeller hjelpe til med støtte for overnatting om de må komme en natt før på grunn av lang reisevei. Deltakere som skal presentere vil prioriteres. Send en kort søknad om støtte med begrunnelse til frode.skarstein@uis.no.

Meld deg på (nettskjema.no)