Hopp til hovedinnhold

Naturfagsenterets forside

Tre elever observerer is som smelter på to plater av ulikt materiale.
viten.no
På viten.no finn du nett­opplegg i naturfaga for ungdoms­trinn og vidaregåande skole.
naturfag.no
På naturfag.no finn du lærings­ressursar og undervisnings­metodar til bruk i skolen.
forskerfrø.no
På forskerfrø.no finn du aktivitetar og fag­ressursar til bruk i barnehagen.
realfagsloyper.no
Realfagsløyper er et verktøy for lokal kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for tilsette i barnehagar og skolar.
lektor2.no
Lektor2-ordninga tilbyr kompetanse­utvikling og økonomisk støtte til skolar som vil samarbeide med realfags­bedrifter og -institusjonar.
Skaperskolen
Skaparskolen, eit samarbeid mellom vitensentra og Naturfagsenteret, viser korleis programmering og teknologi kan brukast kreativt og tverrfagleg.