naturfag.no
På naturfag.no finn lærarar læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.
forskerfrø.no
forskerfrø.no for barnehagelærere, andre ansatte i barnehagen, barnehagelærerutdannere og andre naturfagsentusiaster.
viten.no
Nettbaserte læringsressurser i naturfag, de fleste for ungdomstrinn og videregående skole.
natursekken.no
Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing som skal gi barn og unge kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling gjennom opplæringen.
lektor2.no
Lektor2-ordningen tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å samarbeide med realfagsbedrifter og -institusjoner om undervisning.
Tett på realfag
Naturfagsenteret ønsker gjennom desentralisert ordning å utforske god praksis i skolen gjennom et likeverdig partnerskap mellom oss (UH) og kommunene, der begge parter «yter og nyter».

Publikasjoner

Naturfag

Tidsskrift for lærere og andre som er interessert i naturfag.

NorDiNa

Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk.

Naturfagsenterets rapportserie (tidl. KIMEN)

Rapporter fra ulike prosjekter ved Naturfagsenteret.

Spiss

Elever publiserer egne forskningsartikler.