Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Zelda på viten.no

Til høsten flytter det første ekte dinosaurskjelettet inn på Naturhistorisk museum i Oslo. Den har fått navnet Zelda. Vi skal bruke Zelda som rammehistorie for et nytt program på viten.no om biologisk mangfold og evolusjon. Programmet lages med midler fra Sparebankstiftelsen DNB og lanseres i 2025.

Zelda Foto: Zoic srl- Trieste

Zelda er en andenebbøgle, Hypacrosaurus stebingeri, som levde i Nord-Amerika for 74 millioner år siden. Skjelettet er 7,5 meter langt og over tre meter høyt.  Den var en stor planteeter som la egg i reir og som gikk både på to og fire bein. Navnet har dinosaurgruppen fått etter det brede nebbet de hadde som snute. 

Sammen med professor Jørn H. Hurum ved Naturhistorisk museum vil vi fra høsten starte med å utvikle Viten-programmet om Zelda. Det store dinosaurskjelettet er et spennende utgangspunkt for problemstillinger knyttet til biologisk mangfold og evolusjon. Aktuelle problemstillinger er: 

  • Hypacrosaurus endret utseende når de vokste, og vi vil vise ulike veksttrinn fra egg til voksent individ. Hvorfor fikk de utvekster på hodet når de ble voksne, og hvorfor så ulike andenebbøgler så forskjellige ut?
  • Hypacrosaurus la egg i reir, hekket i kolonier og tok vare på avkom. Hvordan klarte store dinosaurer legge egg uten å knuse dem?
  • Det er gjort funn av Hypacrosaurus i Nord-Amerika og slektninger i Kina. Hvordan er dette mulig når det i dag ikke er landforbindelse mellom kontinentene? Her skal vi koble inn vandringsmønster, platetektonikk, klima og jordas utvikling.
  • Ulike andenebbøgler hadde ulikt utseende som skyldtes seksuell seleksjon. Vi skal sammenligne med arter som lever i dag, for eksempel elg som får gevir når de blir voksne.

Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB Undervisningsopplegget vil bestå av filmer som viser montering av Zelda i museet, intervju om Zeldas oppbygning og levevis, interaktive oppgaver og skriftlige refleksjonsoppgaver. Vi vil også lage nedlastbare filer slik at elevene kan 3D-printe hodeskallen til Zelda og andre dinosaurskaller som de skal observere og sammenligne.  

Programmet skal kunne brukes som en selvstendig enhet, men også som for- og etterarbeid ved besøk hos Zelda på Naturhistorisk museum. Viten-programmet lanseres i 2025 og har elever på ungdomstrinnet som målgruppe.