Konferansar og kurs

Naturfagsenteret arrangerer to faste konferansar i året: Naturfagkonferansen som har lærarar og lærerutdannarar som målgruppe, og Forskerfrøkonferansen som har tilsette i barnehagar som målgruppe. I tillegg deltek Naturfagsenteret på ulike konferansar og held mange kurs.

Naturfagkonferansen 2017 8x5

Naturfagkonferansen

Konferanse for alle som underviser i naturfag.

Forskerfrøkonferanse 8x5

Forskarfrøkonferansen

Kvart år har vi ein todagars Forskarfrøkonferanse for barnehagetilsette i Oslo. Konferansen handlar sjølvsagt om naturfag i barnehagen.

nøkler

Nøkler til naturfag-lurs

Kurs for lærarar i utforskande undervisningsopplegg frå Naturfagsenteret.

Hell

Hell-seminaret

Årlig seminar på Hell for naturfaglærarutdannarar.

Realfagkonferansen

Realfagkonferansen

Realfagkonferansen er ein inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærarar.

Powerpoint 8x5

Presentasjonar frå foredrag

Det nest beste når du ikkje kunne være til stades.