Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

Nettverket har sin bakgrunn i de pedagogiske høgskolene og de skolerettede virksomhetene ved universitetene (praktisk-pedagogisk utdanning, skolelaboratoriene og museumstjenestene). Medlemmene i nettverket er hovedsaklig lærerutdannere i naturfag, men etter hvert har mange andre koblet seg på, og i dag teller nettverket medlemmer også fra forlag, tidsskrifter, læremiddelfirmaer, museer og skoleverket.

Nettverkets virksomhet styres av 4 hovedmålsetninger:

  1. Oppbygging av et nettverk som skal skape kontakt og muligheter for utveksling av erfaringer mellom lærerutdannere innen naturfag.
  2. Videreutvikling og styrking av naturfagene innenfor lærerutdanningen.
  3. Arbeid for en generell styrking av naturfagene i norsk skole.
  4. Fremme FoU-virksomhet i naturfagdidaktikk.

For å realisere disse målsettingene har nettverket et nært samarbeid med Naturfagsenteret. Således er lederen for Naturfagsentret Merethe Frøyland medlem i styret for nettverket. Videre prøver man gjennom debattinnlegg og innspill i høringer å påvirke de skolepolitiske myndigheter når det gjelder naturfagets plass og form i skolen.

Gjennom nettverkets e-post liste blir debatt og nyheter angående naturfaget formidlet. For å komme med i e-postlisten eventuelt melde seg ut tar en kontakt med Frode Henanger fh@hinesna.no.

E-post til hele nettverket sendes til: naturnett@liste.hinesna.no

På denne nettsiden prøver vi å gi en oversikt over nettverkets aktivitet samt gi en oversikt over aktuell debatt og nyheter angående naturfag.

Interessert? Medlemskap koster kr. 1000,- for institusjoner, kr. 250,- for enkeltmedlemmer. Ta kontakt med:
Per Ivar Kvammen, Høgskolen i Hedmark: per.kvammen@hihm.no

Styret

Styret som ble valgt på årsmøtet på Hell 12. november 2015 og som konstituerte seg 14. januar 2016:

Navn Institusjon Verv Valgt inn Sitter til
Per Ivar Kvammen Høgskolen i Hedmark Leder 2015 2016
Kjetil Reier-Røberg Høgskolen i Sørøst-Norge Nestleder og økonomiansvarlig 2015 2018
Frode Henanger Nord universitet Ansvarlig for e-postlisten 2013 2016
Ragnhild Lyngved NTNU Sekretær 2015 2018
Merethe Frøyland Naturfagsenteret Fast styremedlem 2015  
Birgitte Bjønnes NMBU Varamedlem 2015 2018
Idar Mestad Høgskolen i Bergen Varamedlem 2014 2017