Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

Nettverket har sin bakgrunn i de pedagogiske høgskolene og de skolerettede virksomhetene ved universitetene (praktisk-pedagogisk utdanning, skolelaboratoriene og museumstjenestene). Medlemmene i nettverket er hovedsaklig lærerutdannere i naturfag, men etter hvert har mange andre koblet seg på, og i dag teller nettverket medlemmer også fra forlag, tidsskrifter, læremiddelfirmaer, museer og skoleverket.

Nettverkets virksomhet styres av fire hovedmålsetninger:

  1. Oppbygging av et nettverk som skal skape kontakt og muligheter for utveksling av erfaringer mellom lærerutdannere innen naturfag
  2. Videreutvikling og styrking av naturfagene innenfor lærerutdanningen
  3. Arbeid for en generell styrking av naturfagene i norsk skole
  4. Fremme FoU-virksomhet i naturfagdidaktikk

For å realisere disse målsettingene har nettverket et nært samarbeid med Naturfagsenteret. Således er lederen for Naturfagsenteret Merethe Frøyland medlem i styret for nettverket. Videre prøver vi gjennom debattinnlegg og innspill i høringer å påvirke de skolepolitiske myndigheter når det gjelder naturfagets plass og form i skolen.

Gjennom nettverkets e-postliste blir debatt og nyheter angående naturfaget formidlet. For å komme med i e-postlisten, eventuelt melde seg ut, ta kontakt med Frode Henanger fh@hinesna.no.

E-post til hele nettverket sendes til: naturnett@yahoogroups.com

På denne nettsiden prøver vi å gi en oversikt over nettverkets aktivitet samt gi en oversikt over aktuell debatt og nyheter angående naturfag.

Interessert? Medlemskap koster kr. 2000,- for institusjoner og kr. 500,- for enkeltmedlemmer. Ta kontakt med:
Frode Skarstein, Universitetet i Stavanger: frode.skarstein@uis.no

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet på Hell i 2020 og ble konstituert i desember 2020:

Navn Institusjon Verv
Frode Skarstein Universitetet i Stavanger Leder
Kjetil Reier-Røberg Høgskolen i Sørøst-Norge Nestleder og økonomiansvarlig
Tuula Skarstein Universitetet i Stavanger Sekretær
Frode Henanger Nord universitet Ansvarlig for epostlisten
Birgitte Bjønnes NMBU Varamedlem
Katarina Pajchel OsloMet Varamedlem
Merethe Frøyland Naturfagsenteret Fast styremedlem