Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

Nettverket har sin bakgrunn i de pedagogiske høgskolene og de skolerettede virksomhetene ved universitetene (praktisk-pedagogisk utdanning, skolelaboratoriene og museumstjenestene). Medlemmene i nettverket er hovedsaklig lærerutdannere i naturfag, men etter hvert har mange andre koblet seg på, og i dag teller nettverket medlemmer også fra forlag, tidsskrifter, læremiddelfirmaer, museer og skoleverket.

Nettverkets virksomhet styres av fire hovedmålsetninger:

  1. Oppbygging av et nettverk som skal skape kontakt og muligheter for utveksling av erfaringer mellom lærerutdannere innen naturfag
  2. Videreutvikling og styrking av naturfagene innenfor lærerutdanningen
  3. Arbeid for en generell styrking av naturfagene i norsk skole
  4. Fremme FoU-virksomhet i naturfagdidaktikk

For å realisere disse målsettingene har nettverket et nært samarbeid med Naturfagsenteret. Således er lederen for Naturfagsenteret Merethe Frøyland medlem i styret for nettverket. Videre prøver vi gjennom debattinnlegg og innspill i høringer å påvirke de skolepolitiske myndigheter når det gjelder naturfagets plass og form i skolen.

Gjennom nettverkets e-postliste blir debatt og nyheter angående naturfaget formidlet. For å komme med i e-postlisten, eventuelt melde seg ut, ta kontakt med Frode Henanger fh@hinesna.no.

E-post til hele nettverket sendes til: naturnett@yahoogroups.com

På denne nettsiden prøver vi å gi en oversikt over nettverkets aktivitet samt gi en oversikt over aktuell debatt og nyheter angående naturfag.

Interessert? Medlemskap koster kr. 2000,- for institusjoner, kr. 500,- for enkeltmedlemmer. Ta kontakt med:
Idar Mestad, Høgskolen på Vestlandet: Idar.Mestad@hvl.no

Styret

Styret som ble valgt på årsmøtet på Hell 17. november 2017 og som konstituerte seg 17. desember 2017:

Navn Institusjon Verv Valgt inn Sitter til
Idar Mestad Høgskolen på Bergen Leder 2018 (2. periode) 2019
Kjetil Reier-Røberg Høgskolen i Sørøst-Norge Nestleder og økonomiansvarlig 2018 (2. periode) 2021
Tuula Skarstein Universitetet i Stavanger Sekretær 2018 2021
Frode Henanger Nord universitet Ansvarlig for epostlisten 2016 (2. periode) 2019
Birgitte Bjønnes NMBU Varamedlem 2018 (2. periode) 2021
Katarina Pajchel OsloMet Varamedlem 2017 2020
Merethe Frøyland Naturfagsenteret Fast styremedlem 2015  

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)