Hopp til hovedinnhold

Observatoriet

Observatoriet, som sto ferdig i 1833, er den eldste bygninga ved Universitetet i Oslo og har vært svært sentral i norsk vitenskapshistorie. Nå har Naturfagsenteret ansvar for å fylle huset med læringsaktiviteter.

Observatoriet. Foto.

Observatoriet ble oppført i 1831–1833 og var i bruk frem til 1934. Bygget har spilt en svært sentral rolle i norsk historie og nasjonsbygging. Observatoriets viktigste formål var å finne Christianias nøyaktige plassering på jordkloden. Dette hang både sammen med nødvendigheten av å forbedre kartlegging og oppmåling av Norge og å kunne etablere en fast, felles klokketid. Arbeidet med den norske almanakken, standardisering av mål og vekt, meteorologiske målinger og å gi et offisielt tidssignal var andre sentrale oppgaver.

Christopher Hansteen var Observatoriets første professor og var en internasjonal foregangsmann innenfor forskning på jordmagnetisme. Han og Observatoriets stab deltok i en rekke internasjonale samarbeids- og forskningsprosjekter. Hansteens etterfølgere deltok i omfattende kartleggingsprosjekter av stjernehimmelen.

Naturfagsenteret har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle og bygge utvidet klasserom, skaperverksted og en ny utstilling på Observatoriet. Nå skal undervisningen vi tilbyr der bli enda bedre!

Mer info på Observatoriets hjemmeside: www.muv.uio.no/observatoriet