naturfag.no
På naturfag.no finn lærarar læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.
forskerfrø.no
forskerfrø.no for barnehagelærere, andre ansatte i barnehagen, barnehagelærerutdannere og andre naturfagsentusiaster.
viten.no
Nettbaserte læringsressurser i naturfag, de fleste for ungdomstrinn og videregående skole.
natursekken.no
Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing som skal gi barn og unge kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling gjennom opplæringen.
lektor2.no
Lektor2-ordningen deler ut midler til skoler som ønsker å samarbeide med realfagsbedrifter og institusjoner om undervisning
Tett på realfag
Tett på realfag er Regjeringens strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen. Naturfagsenteret er en viktig bidragsyter.