Spiss – tidsskriftet av og for elever i de naturfaglige programfagene i vgs

Spiss er en læringsarena i faget teknologi og forskningslære og de øvrige naturfaglige programfagene i videregående skole. Elever publiserer egne forskningsartikler, med kollegavurdering fra elever ved andre skoler. Det legges opp til å utgi et nummer av Spiss årlig i løpet av mai måned.

Informasjon om å skrive for Spiss finner du under Veiledning og arbeidsplan i høyremargen. 

Kontakt oss

Vil du ha mer informasjon eller ønsker å delta, ta kontakt!

Egil Olsen, redaksjonssekretær
Telefon: 22 85 57 46 / 905 84 693
E-post: spiss@naturfagsenteret.no

 

Fra 2013 har Spiss blitt utgitt som elektronisk tidsskrift.

Spiss – tidsskriftet av og for elever i de naturfaglige programfagene i vgs

  • Adresse: Naturfagsenteret, Postboks 1106 Blindern, 0317 Oslo
  • Epost: spiss@naturfagsenteret.no
  • Utgiver: Naturfagsenteret
  • Nettsted: https://boap.uib.no/index.php/spiss
  • Språk: Norsk

Redaktør

Nettressurser