Hopp til hovedinnhold

Om Naturfagsenteret

Naturfagsenteret er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Mål

Gjennom sin virksomhet skal Naturfagsenteret bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringa.

Målgrupper

Naturfagsenterets primære målgrupper er ansatte og ledere i barnehager og skoler, lærerutdanningene samt skole- og barnehageeiere.

Hva gjør vi?

Naturfagsenteret utvikler ressurser til bruk i skole (naturfag.no, viten.no) og barnehage (forskerfrø.no) som legger til rette for dybdelæring, motivasjon og interesse for naturfag hos alle barn og unge.

Disse ressursene er integrert i etter- og videreutdanningstilbudet vårt i naturfagdidaktikk, for eksempel i Realfagsløyper – et nettbasert kompetanseutviklingstilbud i fagdidaktikk skreddersydd for utviklingsarbeid i profesjonsfaglige læringsfellesskap.

Naturfagsenterets forskning innen naturfagdidaktikk er knyttet opp mot ressursene våre og etter- og videreutdanningstilbudet vårt. Gjennom ordningene for lokal kompetanseutvikling ønsker Naturfagsenteret (UH) sammen med skole-/barnehageeiere å utforske god praksis i skolen/barnehagen.

Vi skal sammen med andre miljø på Universitetet i Oslo støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skole og barnehage. Naturfagsenteret skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor naturfag.

Avtaler om tilleggsoppdrag som er inngått mellom Naturfagsenteret og Utdanningsdirektoratet før Universitetet i Oslo formelt overtok ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil videre. Dette gjelder følgende oppgaver:

Organisering

Ansvaret for den faglige styringa og oppfølginga er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo. Det var Utdanningsdirektoratet som i perioden 2003–2017 hadde ansvaret for styringa av den faglige virksomheten ved de nasjonale sentrene, men dette ansvaret ble fra 1.1.2018 overført til Universitetet i Oslo, som tidligere kun var vertsinstitusjon.

Finansiering

Senteret mottar årlig en grunntildeling fra Kunnskapsdepartementet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelinga eller gjennom tilleggsbevilgninger.

 

Ansatte
Kontaktinformasjon