Tilsette

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland Leder

E-post:
Telefon: 22 85 67 26
Lise Faafeng

Lise Faafeng Administrativ leder

Arbeidsoppgaver: administrative oppgaver
E-post:
Telefon: 22 85 53 37
Anette Braathen

Anette Braathen Seniorkonsulent

Arbeidsområde: Lektor2-ordningen
E-post:
Telefon: 22 85 56 85

Prosjektdeltaker

Maria Vetleseter Bøe

Maria Vetleseter Bøe Forsker 20 %

Arbeidsområder: fysikk, rekruttering
E-post:
Telefon: 22 85 78 14
Maria Gaare Dahl

Maria Gaare Dahl

Arbeidsområde: Forskerføtter og leserøtter
E-post:
Telefon: 228 55679
Kirsten Fiskum

Kirsten Fiskum Universitetslektor

Arbeidsområde: kjemi på naturfag.no
E-post:
Telefon: 22 84 56 82

Prosjektleder

Øystein Guttersrud

Øystein Guttersrud Førsteamanuensis

Arbeidsområder: karakterstøttende prøver i naturfag
E-post:
Telefon: 22 85 70 50 / 414 73 676
Lene Halvorsen

Lene Halvorsen Seniorkonsulent 40 %

Arbeidsområde: Den naturlige skolesekken
E-post:

Prosjektdeltaker

Berit Synnøve Haug

Berit S. Haug Førsteamanuensis

Arbeidsområder: Forskerføtter og leserøtter
E-post:
Telefon: 22 85 54 53
Kari Holter

Kari Holter Førstelektor 40 %

Arbeidsområder: barnehagesatsingen
Annet arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
E-post:
Asbjørn Magnar Hov

Asbjørn Magnar Hov Universitetslektor 60 %

Arbeidsområder: Barnehagesatsingen
E-post:
Telefon: 922 66 192
Ella M. C. Idsøe

Ella M.C. Idsøe professor

Arbeidsområder: Elever med stort læringspotensial og tilpasset opplæring
E-post:
Telefon: 22 84 56 69
Majken Korsager

Majken Korsager Førsteamanuensis

E-post:
Telefon: 22 85 72 64
Kristine B. Kostøl

Kristine B. Kostøl Rådgiver

Arbeidsområde: lektor2-ordningen
E-post:
Telefon: 22 85 82 14

Prosjektleder

Guri Langholm

Guri Langholm Førstelektor 40 %

Arbeidsområder: Barnehagesatsingen
Annet arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
E-post:
Telefon: 911 28 190
Tanja C. Lund

Tanja C. Lund Seniorkonsulent

Arbeidsområde: Den naturlige skolesekken og lektor2-ordningen
E-post:
Telefon: 22 84 56 81
Karoline Mihle-Koller

Karoline Mihle-Koller Universitetslektor

E-post:

Prosjektdeltaker

Sonja M. Mork

Sonja M. Mork Førsteamanuensis

Arbeidsområder: grunnleggende ferdigheter i naturfag og Forskerføtter og leserøtter
E-post:
Telefon: 22 84 56 77

Prosjektdeltaker

Egil Olsen

Egil Olsen Rådgiver

Arbeidsområde: Spiss
E-post:
Telefon: 22 85 57 46 / 905 84 693
Berit Reitan

Berit Reitan

Arbeidsområde: FYR-prosjektet (naturfag i yrkesfag)
E-post:
Telefon: 97 51 94 28 / 73 55 11 60

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Eldri Scheie

Eldri Scheie Førsteamanuensis

Arbeidsområder: Den naturlige skolesekken
E-post:
Telefon: 22 85 42 09
Stine Schwebs

Stine Schwebs Førstekonsulent

Arbeidsområder: adminstrative oppgaver
E-post:
Telefon: 22 85 79 39 / 958 06 748
Aud Ragnhild Skår

Aud Ragnhild Skår Universitetslektor

Arbeidsområder: ressursutvikling og fagformidling
E-post:
Telefon: 22 85 72 46

Prosjektdeltaker

Redaktør

Geir Rasmus Ramstad Sletvold

Geir Rasmus Ramstad Sletvold Universitetslektor

Arbeidsområde: Den naturlige skolesekken
E-post:
Telefon: 41 60 35 66

Prosjektdeltaker

Øystein Sørborg

Øystein Sørborg Universitetslektor

Arbeidsområder: ressursutvikling og fagformidling
E-post:
Telefon: 411 28 508

Prosjektleder

Are Turmo

Are Turmo 20 %

E-post:
Telefon: 932 66 514
Rim Tusvik

Rim Tusvik Rådgiver

Arbeidsområder: ressursutvikling og fagformidling
E-post:
Telefon: 22 85 91 03

Prosjektdeltaker

Redaktør

Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll Universitetslektor 50 %

Arbeidsområde: teknologi og design
Annet arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
E-post:
Telefon: 22 85 46 86
Kari A. Øverby

Kari A. Øverby Kommunikasjonsrådgiver

Arbeidsoppgaver: Naturfagsenterets nettsider
E-post:
Telefon: 22 85 81 59