Hopp til hovedinnhold

Nettverk for programmering i realfag i lærerutdanninga

Matematisk naturvitenskapelig fakultet på UiO og Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning på OsloMet ønsker å etablere et nettverk for lærerutdannere som underviser lærerstudenter for trinn 1.–13. (grunnskole og vgs) i programmering i matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Målet med nettverket er å bidra til kunnskap- og erfaringsutveksling mellom de ulike lærerutdanningsinstitusjonene om undervisning og FoU knyttet til programmering i realfag. Programmering ble innført i fagene gjennom LK20 og er et nytt fagområde både for lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Vi ønsker at nettverket kan bidra til god undervisning i lærerutdanningene og at det kan bygges en god progresjon i programmeringsundervisninga gjennom hele grunnutdanninga fra 1. til 13. trinn.

Invitasjon

Vi vil invitere til oppstartsamling 29.–30. mars 2023 i Oslo. Vi dekker opphold og overnatting, men reise må dere betale og ordne selv. Hvilket hotell det blir, er ikke avklart ennå.

Program og påmelding blir klart på nyåret, men vi tar sikte på å ta opp og diskutere følgende tema:

 1. Programmering i grunnopplæringa – hva, hvorfor og hvordan på grunnlag av LK20
  • Hva: diskutere hva allmenndannende programmering skal være
  • Hvorfor: diskutere begrunnelsene for programmering i grunnutdanninga
  • Hvordan: diskutere programmeringsdidaktikk og hvordan undervise programmering
 2. Tilgjengelige ressurser
 3. Erfaringsutveksling i grupper inndelt etter
  • Fag
  • Trinn (1–7, 5–10, 8–13)
  • Progresjon (hver gruppe består av representanter fra hele utdanningsløpet 1.–13. trinn)

Kjenner du andre som bør få denne infoen, hjelp oss å dele.

Vil du ha beskjed når påmelding åpner? Registrer deg her