Hopp til hovedinnhold

Nettverk for programmering i realfag i lærerutdanninga

Målet med nettverket er å bidra til kunnskap- og erfaringsutveksling mellom de ulike lærerutdanningsinstitusjonene om undervisning og FoU knyttet til programmering i realfag på 1.–13. (grunnskole og vgs).

Programmering ble innført i fagene gjennom LK20 og er et nytt fagområde både for lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Nettverket skal bidra til god undervisning i lærerutdanningene og at det kan bygges en god progresjon i programmeringsundervisninga gjennom hele grunnutdanninga fra 1. til 13. trinn.

Nettverket ble etablert på en oppstartsamling med ca. 60 deltakere fra lærerutdanninger over hele landet 29.–30. mars 2023 i Oslo. Det er etablert en styringsgruppe og USN overtatt koordineringsansvaret.

For å bli med i nettverket, kontakt: Viggo.T.Andersen@usn.no