Hopp til hovedinnhold

Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for forberedelse til fagfornyelsen gjennom didaktisk kompetanseutvikling, og gjennomføres lokalt på skolen eller i barnehagen. Store deler av innholdet i Realfagsløyper er overførbart og relevant på tvers av fag, og kan med fordel gjennomføres av hele skolens personale. Verktøyet er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, etter modell av Språkløyper, som utvikles av Lesesenteret og Skrivesenteret. Besøk Realfagsløyper her: Realfagsløyper.no

Naturfagsenteret tilbyr også oppfølging av enkeltskoler i arbeid med Realfagsløyper. Veiledning av enkeltskoler kan foregå ved at Naturfagsenteret leder og fasiliterer arbeidet med modulen på skolen, eller ved at vi veileder enkelte ressurspersoner ved skolen i å lede arbeidet. Noen av skolene vi har samarbeidet med har også valgt en kombinasjon, der at Naturfagsenteret leder skolens personale gjennom første modul, for deretter å veilede noen ressurspersoner i å lede arbeidet videre. Hvordan veiledninga skal foregå avtales i samarbeid med skolen.

Realfagsløyper er delt inn i disse temaene:
Barnehage: Kom godt i gang, Leke- og læringsmiljø, Språk og kommunikasjon, De yngste barna, Helhet og mangfold
Skole: Kom godt i gang, Ambisiøs og utforskende undervisning, Djupnelæring, Relevans og anvendelse, Språk og kommunikasjon, Vurdering og tilpasset opplæring, Helhet og mangfold

Prosjektleder

Nettressurser