Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk. Arbeidet gjennomføres i fellesskap av ansatte på skole eller i barnehage. I gjennomføringa av Realfagsløyper får de ansatte faglig påfyll og konkrete didaktiske verktøy, som de selv skal prøve ut i samarbeid med kolleger i barnehage og skole. Utprøving i klasserommet eller barnehagen er også en del av opplegget.

Prosjektet Realfagsløyper er en del av satsningen «Tett på realfag». Hensikten med Realfagsløyper har tett sammenheng med strategiens fire overordnede mål:
1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Realfagsløyper er delt inn i disse temaene:
Barnehage: Kom godt i gang, Leke- og læringsmiljø, Språk og kommunikasjon, De yngste barna, Helhet og mangfold
Skole: Kom godt i gang, Ambisiøs og utforskende undervisning, Djupnelæring, Relevans og anvendelse, Språk og kommunikasjon, Vurdering og tilpasset opplæring

Oppdraget med å utvikle Realfagsløyper er gitt av Utdanningsdirektoratet til Naturfagsenteret og Matematikksenteret, og prosjektperioden er ut 2019. Forløperen til Realfagsløyper er Språkløyper, som utvikles av Lesesenteret og Skrivesenteret.