Hopp til hovedinnhold

Geonettverkene

Geonettverkene ble opprettet som en del av Geoprogrammet for å støtte lærerne i deres arbeid med programfaget geofag i videregående skole. Geonettverkene organiseres både nasjonalt og regionalt. Det nasjonale nettverket skal invitere til samlinger og kurs om temaer som er av interesse for alle, mens de regionale nettverkene vil gi tilbud som er interessant lokalt. Gjennom nettverkene kan geofaglærerne komme i kontakt med hverandre og utveksle verdifulle erfaringer.

Organisering

Medlemmene av geonettverket er lærerne som underviser i programfag geofag på videregående skole. Disse tilhører et regionalt nettverk som ledes fra en geofaglig institusjon i regionen. De regionale nettverkene koordineres fra Naturfagsenteret. 

Nettverket består av syv regioner.