Nettverk for teknologi og forskningslære

Nettverk ToF-lærere

Skolelaboratoriet ved NTNU arrangerer, i samarbeid med både Naturfagsenteret og Tekna, årlige ToF-konferanser for lærere som underviser i teknologi og forskningslære. ToF-konferansene er en arena for både erfaringsutvekslinger og faglig påfyll.

ToF-nettverket ble opprettet for å støtte lærerne i deres arbeid med programfaget teknologi og forskningslære i videregående skole og gjennom nettverkene kan faglærerne i teknologi og forskningslære komme i kontakt med hverandre og utveksle verdifulle erfaringer.

Andre møtepunkter:

  • Facebook-gruppen ToF-lærere, hvor flere ToF-lærere deler tips til undervisningsopplegg og gir råd for både undervisningsopplegg, vurdering og eksamen.
  • Teams-rom for ToF-lærere, hvor undervisningsopplegg og annen nyttig informasjon kan deles. For å få tilgang til Teams-rommet for ToF-lærere, send mail til: hilde.ervik@ntnu.no

Neste ToF-konferanse arrangeres 16. og 17. mars 2022 ved Kuben vgs. i Oslo. Hvis smittevernstiltakene for koronapandemien ikke tillater fysiske samlinger, gjennomføres konferansen digitalt. Program og påmelding legges ut i slutten av januar 2022.