Hopp til hovedinnhold

Nettverk for teknologi og forskningslære

Nettverk ToF-lærere

Skolelaboratoriet NTNU arrangerer, i samarbeid med Tekna, årlige ToF-konferanser for lærere som underviser i teknologi og forskningslære. ToF-konferansene er en arena for både erfaringsutvekslinger og faglig påfyll.

ToF-nettverket ble opprettet for å støtte lærerne i deres arbeid med programfaget teknologi og forskningslære i videregående skole og gjennom nettverkene kan faglærerne i teknologi og forskningslære komme i kontakt med hverandre og utveksle verdifulle erfaringer.

Andre møtepunkter:

  • Facebook-gruppen ToF-lærere, hvor flere ToF-lærere deler tips til undervisningsopplegg og gir råd for både undervisningsopplegg, vurdering og eksamen.
  • Teams-rom for ToF-lærere, hvor undervisningsopplegg og annen nyttig informasjon kan deles. For å få tilgang til Teams-rommet for ToF-lærere, send mail til: hilde.ervik@ntnu.no

Kurs og konferanser

  • Nytt videreutdannings- og etterutdanningkurs i ToF: Miljøovervåking med bøye – høst 2023. Program (pdf). Det er fortsatt mulig å melde seg på etterutdanningskurset på skolelab.no
  • ToF-konferansen 2024 gjennomføres i Bodø 13. og 14. mars, 2024.
    Påmelding via Tekna sin nettside