Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling

Vi inngår partnerskap med skoler og barnehager og tilbyr etter- og videreutdanning.

Lokal kompetanseutvikling


Vi inngår partnerskap med skoler og barnehager om kompetanseutvikling. Dette skjer med tilskudd fra Statsforvalteren gjennom ordningen lokal kompetanseutvikling (udir.no).

Vi tilbyr partnerskap om blant annet følgende tema:
Teknologi og programmering | Realfagsløyper | Utforskende undervisning | Innkludering og tilpasset opplæring | Kompetanseutvikling for barnehage

Ta kontakt for å starte dialogen rundt et mulig samarbeid med Naturfagsenteret.

Les mer om lokal kompetanseutvikling

Kompetansepakker


Vi utvikler nettbaserte kompetansepakker innen ulike temaer. Felles for dem er at de gir didaktisk påfyll og støtte til å utvikle kompetanse og praksis i barnehager og skoler. Skoler og barnehager kan bruke disse på egen hånd i et læringsfellesskap eller ta kontakt med oss for støtte til gjennomføring.

Realfagsløyper
Programmering og algoritmisk tenkning (udir.no)

Videreutdanning - Kurs som gir studiepoeng

 

Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Vi tilbyr videreutdanningskurset Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (NATDID4901V). Kurset er for lærerutdannere som har behov for faglig påfyll om naturfagdidaktiske tema og naturfagdidaktisk forskning. Dette er et samlingsbasert kurs som går over fire semestre og gir 30 studiepoeng.
Gå til kurssiden

Kompetanse for kvalitet for naturfaglærere

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere, «Kompetanse for kvalitet», tilbyr Naturfagsenteret i samarbeid med MN-fakultet videreutdanning for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Gå til kurssiden

  Kompetanseheving teknologi