Realfagkonferansen

Realfagkonferansen er ein inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærarar. 

Realfagkonferansen

Plenumforedrag til ettertanke for alle – parallellsesjonar til nytte for kvar enkelt.

Inspirasjon, fagleg påfyll, praktiske aktivitetar og nettverk.

Utdeling av NTNU sin realfagpris.

Konferansen blir arrangert av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU, Naturfagsenteret og Matematikksenteret.

Nettressurser

(realfag.eventweb.no)