Hopp til hovedinnhold

Forskerutdanning

Ph.d.-utvalget ved Naturfagsenteret

Ph.d.-utvalget ved Naturfagsenteret arbeider med forskerutdanningen ved senteret. Utvalget behandler søknad om opptak, om endringer i opplæringsdel og i veiledergruppe, og søknad om disputas. Ph.d.-utvalget gjennomfører tredjesemesterrapportering for kandidatene ved Naturfagsenteret, og årlig rapportering for kandidater og veiledere.

Ph.d.-utvalget består av tre vitenskapelig ansatte samt en ph.d.-kandidat.
Medlemmer pr. 01.03.2022:

  • Sonja M. Mork (leder)
  • Øystein Guttersrud (vitenskapelig)
  • Berit S. Haug (vitenskapelig)
  • Anders Lauvland (representerer ph.d.-kandidatene)

Naturfagsenterets administrasjon ved Stine Schwebs er sekretær for utvalget.
Leder for ph.d.-utvalget representerer Naturfagsenteret i ph.d.-programrådet ved MN-fakultetet.

Ph.d.-utvalget har sitt mandat fra MN-fakultetet.