Ph.d. utvalget ved Naturfagsenteret

Ph.d. utvalget ved Naturfagsenteret arbeider med forskerutdanningen ved senteret. Utvalget behandler søknad om opptak, om endringer i opplæringsdel og i veiledergruppe, og søknad om disputas. Ph.d. utvalget gjennomfører tredjesemesterrapportering for kandidatene ved Naturfagsenteret, og årlig rapportering for kandidater og veiledere.

Ph.d. utvalget består av tre vitenskapelig ansatte samt en ph.d. kandidat.
Medlemmer pr. 01.03.2022:

  • Sonja M. Mork (leder)
  • Øystein Guttersrud (vitenskapelig)
  • Berit S. Haug (vitenskapelig)
  • Anders Lauvland (representerer ph.d. kandidatene)

Naturfagsenterets administrasjon ved Stine Schwebs er sekretær for utvalget.
Leder for ph.d. utvalget representerer Naturfagsenteret i ph.d. programrådet ved MN-fakultetet.

Ph.d. utvalget har sitt mandat fra MN-fakultetet.