Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Forskerfrø

Forskerfrø er et naturfagtidsskrift for barnehagefeltet. Målgruppa er ansatte i barnehagen, ansatte i UH-sektoren som jobber med barnehage og foreldre. Forskerfrø kommer ut med ett nummer i året.

Forskerfro prio1

Vi ønsker å inspirere leserne med naturfag gjennom artikler som er praksisnære og aktuelle, men som også viser litt av forskningen i naturfagdidaktikk i barnehagen. 

Første nummer av tidsskriftet handlet om nysgjerrighet. Nysgjerrigheten er noe grunnleggende, og i dette nummeret gis det mange perspektiver på barn, natur og nysgjerrighet.

Andre nummer av tidsskriftet kommer i begynnelsen av juni 2022 og vil handle om naturfagdidaktikk i barnehagen. 

 

Bestilling og abonnement

Bestilling av abonnement er nå stengt.

Hvis du ønsker å få tilsendt en utgave av tidsskriftet, kan du sende mail til forskerfro@naturfagsenteret.no

 

 

 

Tidsskriftet Forskerfrø

  • Adresse: Forskerfrø, Naturfagsenteret, Postboks 1106, Blindern 0317 Oslo
  • Epost: forskerfro@naturfagsenteret.no
  • Utgiver: Naturfagsenteret
  • Språk: Norsk
  • ISSN: 2703-8092 (online) og 2703-8106 (trykt)