Nyhetsarkiv

Naturfag 2/17

Nyaste Naturfag (20.11.2017)

Haustnummeret av Naturfag har språk og kommunikasjon som tema.

Namedropping: feltarbeid

Uteundervisning med meining (17.11.2017)

– Ekskursjonar må ha eit læringsformål, ikkje berre vera ein sjanse for elevane til å sleppa ut av klasserommet, seier naturfagdidaktikar Merethe Frøyland.

KK evnerike barn

Evnerike barn kan ofte bli stemplet som «problematiske» (17.11.2017)

– Evnerike barn er ikke en homogen gruppe og det finnes ikke en enkel oppskrift man kan følge da de har varierte behov, sier Ella Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret til KK.

Naturfagsenteret rapport 1/17: Nordisk arbeidsmodell for undervisnings for bærekraftig utvikling

Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling (17.11.2017)

Naturfagsenterets rapport om det nordiske samarbeidet mellom lærerutdannere fra fire institusjoner i Sverige, Danmark og Norge.

Merethe Frøyland

KRONIKK: Naturfag – et viktig språkfag ( 6.11.2017)

Språket er det viktigste mediet også når vi skal undervise i naturfag, skriver Naturfagsenterets leder Merethe Frøyland i denne kronikken.

Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag

– Norske elever fortjener et spennende og lærerikt naturfag (23.10.2017)

I 2010 utga Sonja M. Mork og Wenche Erlien boka Språk og digitale verktøy i naturfag. Nå er en revidert utgave klar for å motivere ytterligere årganger av lærere og elever.

9rogn-og-rogn

DEBATT: Bedre undervisning i naturfag (16.10.2017)

Siden 2003 har alle regjeringer, uavhengig av fargesjattering, satset på realfag i skolen. Naturfagsenteret har vært og er et av tiltakene for å bedre naturfagundervisningen.

Udir

Høringsuttalelser om kjerneelementer i naturfag (28.09.2017)

Første høringsrunde om kjerneelementer i de nye læreplanene er over. Udir har publisert alle innkomne uttalelser på sine nettsider, men det er ikke enkelt å sortere ut de som gjelder naturfag. Vi har gjort det for deg.

Merethe Frøyland

KRONIKK: Hæ? Om naturfag og kreativitet (18.09.2017)

Realfag og kreativitet blir gjerne framstilt som motpoler, men realfagene er også kreative fag, skriver Merethe Frøyland i denne kronikken.

Ambulanse

Store svakheiter i EU-undersøking om helse ( 1.08.2017)

Spørjeskjema som skal kartleggja kor godt folk forstår og kan handla ut frå informasjon dei mottek om helse, har betydelege metodiske svakheiter.

Ella M. C. Idsøe

KRONIKK: Realfagtalentene utvikles i talentsentrene ( 9.07.2017)

Ordningen med talentsentre for elever med stort læringspotensial må videreføres, styrkes og utvides, skriver professor Ella Idsøe i denne kronikken.

Anders Isnes

DEBATT: Mer varme i læreplanens overordnete del! ( 3.07.2017)

Selv om det er mange bra enkeltmomenter i dokumentet, savner jeg det overbyggende, det visjonære, skriver tidligere leder ved Naturfagsenteret Anders Isnes i dette debattinnlegget.

forskerfrø-logo-midl

Velkommen til nye forskerfrø.no (19.06.2017)

Forskerfrø.no har nå kommet i ny drakt! Her finner du aktiviteter og tema som vil inspirere både barn og voksne til naturfagaktiviteter i barnehagen og på fritiden.

Frøyland og Jorde ved Jordes avslutning

Sterk start for pionerstudium (26.05.2017)

Vidareutdanningstilbodet «Naturfagdidaktikk for lærarutdannarar» er det fyrste i sitt slag i Noreg. 34 søkjarar på fyrste forsøk vert rekna som suksess.

Spiss 2013

Publisering av årets SPISS-artikler (22.05.2017)

Elleve forskningsartikler fra skoleåret 2016/17 er publisert i SPISS. Les blant annet om koffein, inneklima og vannkvalitet.

Fold sør for Paradisbukta

Til fots i Oslofeltet (27.04.2017)

Visste du at Oslo-området har ein svært spennande geologisk historie? No kjem boka som sender deg ut på tur for å få innblikk i denne historien.

Naturfag 1/17

Naturfag 1/17 ute nå (24.04.2017)

Kreativitet er temaet for vårutgaven.

Naturfagsenteret

Ny kvardag for Naturfagsenteret frå nyttår ( 5.04.2017)

Blir organisatorisk knytt tettare til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MN) ved Universitetet i Oslo.

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland nytt styremedlem i danske Astra (16.03.2017)

Astra er Naturfagsenterets danske søsterorganisasjon, og har som formål "styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed".

Merethe Frøyland / Hilde Færevik 140x140

DEBATT: Riktig diagnose, feil medisin (22.02.2017)

I debatten etter Kristin Skogen Lunds utspill om realfag versus humaniora, er det et viktig poeng som blir oversett av alle: det er for sent å sette inn tiltak på universitetsnivå.

Namedropping: feltarbeid

Då Gimp svurpa Mopi ( 6.01.2017)

Sjølv om elevane kan svara på læraren sine spørsmål, er det ikkje sikkert dei har lært noko. Men med utforskande undervisning utkonkurrerer andreklassingar elevar på vidaregåande.

Skriving i naturfag

Har nøklane til naturfag (21.12.2016)

I kjølvatnet av TIMSS- og PISA-resultata har mange lurt på korleis norske elevar kan bli betre i naturfag. Forskarane på Naturfagsenteret har svaret.

Torbjørn Røe Isaksen besøkjer Øraker skole

Oslo-samarbeid om utforskande undervisningsopplegg ( 9.12.2016)

Naturfagsenteret har samarbeida med to Oslo-skular om eit nytt undervisningsopplegg om celler, der elevane lærer gjennom å arbeida slik forskarar gjer. Det førde til at kunnskapsministeren besøkte ein av skulane, Øraker.

TIMSS 2015

TIMSS: – I naturfag veit vi kva som skal til ( 2.12.2016)

– Fleire timar og utforskande undervisning vil gje betre prestasjonar i naturfag, seier Merethe Frøyland. Leiaren av Naturfagsenteret er medforfattar på eitt av kapitla i rapporten.

Gjennom samarbeid til fagforståing 2001: Ein romodyssé

Gjennom samarbeid til fagforståing (14.11.2016)

Då tre nasjonale senter skulle samarbeida om undervisningsopplegg i teknologi og design, oppdaga dei at teknologi og design ikkje betydde det same innan dei ulike fagområda. 

spiss forside_2_2010

Elevtidsskriftet Spiss utvider ( 7.11.2016)

En gulrot å strekke seg etter for elever med høyt læringspotensial i naturfag.

Lakkpleie bilvoks

Full FYR i yrkesfagene ( 1.11.2016)

Gjennom samarbeid mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærere blir fellesfagene mer relevante for elever i yrkesfag.

Morten Dæhlen / Merethe Frøyland 8x5

DEBATT: Realfag er også naturfag ( 1.11.2016)

Det er viktig og riktig at matematikk får oppmerksomhet, men realfag er mer enn matematikk.

Naturfag 2/16

Naturfag 2/16 ute nå (13.10.2016)

Hovedtema for nyeste Naturfag er samhandling og samspill i skole og barnehage.

Sten Runar Ludvigsen

Sten Ludvigsen: – Naturfaget ein god inngang til samarbeid (11.10.2016)

– Samarbeid vert viktig i arbeidet med å fornya læreplanane, og naturfag er ein god inngang til samarbeid på fleire nivå, seier Sten Runar Ludvigsen. Han leia utvalet som la grunnlaget for stortingsmeldinga om fornying av Kunnskapsløftet.

Merethe Frøyland

DEBATT: Samarbeid for å få til samarbeid ( 5.10.2016)

I arbeidet med nye læreplaner skal vi samarbeide om å legge til rette for samarbeid mellom lærerne, som i sin tur skal fremme samarbeidet mellom elevene, skriver Merethe Frøyland i lederen i høstens Naturfag.

DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken (20.09.2016)

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.

Merethe Frøyland og Unni Eikeseth, ingress

DEBATT: Haltende realfagsatsing (15.09.2016)

60 prosent nedgang i lærere som får kompetanseheving i naturfag.

Torbjørn Røe Iskasen og Anette Braathen

Kunnskapsministeren: – Lektor2 gjer akkurat det dei skal ( 7.09.2016)

– Eg likar Lektor2-ordninga fordi ho er smart, enkel og ubyråkratisk, var helsinga frå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han innleia årets oppstartssamling. Han rosa lærarar som gjer ein ekstra innsats.

Naturfagkonferansen 2016, 8x5

Naturfagkonferansen 2016 ( 1.09.2016)

Naturfagkonferansen 2016 vert torsdag 20. oktober, og vi kjem òg til å ha tilbod fredag 21. for dei som ynskjer det.

Merethe Frøyland

DEBATT: Filosofer trenger også naturfag (31.08.2016)

«Har vi fått Naturfagsenteret, Matematikksenteret, og Nasjonalt senter for realfagrekruttering til ingen nytte?», spør Venstres Helge Sten Thorbjørnsen i Fædrelandsvennen 24. august. Det er vel ingen bombe at vi ved Naturfagsenteret mener svaret er nei.

Kongens fortjenstmedalje til Anders Isnes

Kongens fortjenstmedalje til Anders Isnes (30.08.2016)

Anders Isnes ledet Naturfagsenteret fra oppstarten i 2003 til 2011. Søndag mottok han Kongens fortjenstmedalje.

Spiss 2013

Nye artikler i Spiss (23.05.2016)

Vi har startet publiseringen av årets utgave av Spiss, tidsskriftet for og av elever i teknologi og forskningslære. De første artiklene er allerede lagt ut og flere artikler vil komme etter hvert. 

Fisketur Lofoten DNS

Tverrfagleg undervisning lettare sagt enn gjort (19.05.2016)

Lærarane trur dei underviser tverrfagleg om berekraftig utvikling, men elevane oppfattar det ikkje slik.

Naturfag 1/16

Nytt Naturfag! (29.04.2016)

Vårens nummer av Naturfag handler om tid. Les om fossiler og bakterier, klokker og aldring!

Naturfagsenteret

Høring – Kunnskapssektoren sett utenfra ( 8.04.2016)

Naturfagsenterets høringsuttalelse til Gjedrem-utvalgets rapport "Kunnskapssektoren sett utenfra".

lektor 2 - kvadratisk

Målet nådd for Lektor2-søknader ( 7.04.2016)

Stor interesse fra både gamle og nye søkere til Lektor2-ordningen.

natursekken.no - uten tekst

Stor søknad til Den naturlige skolesekken ( 7.04.2016)

178 skoler og 61 eksterne aktører har søkt om midler. Nå starter utvelgelsesprosessen.

natursekken.no - uten tekst

Regjeringen satser på Den naturlige skolesekken ( 1.04.2016)

"Den naturlige skolesekken gir verdifulle bidrag til implementering av Kunnskapsløftet i grunnopplæringen", heter det i Stortingsmeldingen om friluftsliv som kom like før påske.

Utforskande aktivitet

– La elevane lesa og skriva som forskarar ( 8.03.2016)

Lesing og skriving er meir enn lesing og skriving. Forskar Gard Ove Sørvik ynskjer at elevane i naturfag skal få lesa og skriva på faget sine premiss.

Naturfagsenteret

KRONIKK: Veien til bedre naturfagutdanning ( 4.03.2016)

Vi må utvikle en læreplan som gjør det mulig for lærere å undervise slik at elevene forstår mer og blir mer motivert.

Grubleteikning ballong

Stadig flere bruker naturfag.no ( 4.03.2016)

naturfag.no tilbyr gratis undervisningsopplegg i naturfag for skoler og barnehager. I 2015 hadde nettstedet en økning i trafikken på hele 15 %.

Barnehagebesøk Pendelhallen

Forskarfrø i Pendelhallen (24.02.2016)

Storfint besøk på Naturfagsenteret: fem av forskarfrøa frå Betha Thorsen Kanvas-barnehage, vinnarar av årets Forskarfrøpris.

DSCF4400

Forskerfrø 2016 – sirkus, matpapir og ugler ( 5.02.2016)

Her er noen glimt fra Forskerfrøkonferansen for barnehageansatte fra hele landet. Forskerfrøprisen ble delt ut til Tusseladden friluftsbarnehage og Betha Thorsen Kanvas-barnehage.

nord_naturfagssenteret_forskere

Arktis på timeplanen: Tenner skoleelever med ribbemanet (29.01.2016)

Naturfagsenteret har vært på Svalbard for å planlegge nye undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling i Arktis. UiOs forskningsmagasin Apollon fulgte oss.

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland er ny leder for Naturfagsenteret (11.01.2016)

Merethe Frøyland oppholder seg i mange rom og har ambisjoner om å utvide læringsrommet i naturfagene.

forskerfrø

Forskarfrø 2016 ( 1.12.2015)

Konferansen Forskarfrø 1.–2. februar er fullteikna, men du kan sette deg på venteliste! Korleis kan naturleg interesse og vitelyst hos barn bli utvikla gjennom lek og læring i barnehagen? Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet inviterer til nasjonal naturfagkonferanse for tilsette i barnehagen.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren lover meir naturfag ( 9.09.2015)

Regjeringa vil gi ein time meir naturfag i uka i barneskolen frå neste skoleår.

Nordisk ministerråd

Støtte frå Nordisk ministerråd (26.08.2015)

Den naturlege skolesekken har fått støtte frå Nordisk ministerråd for å utvikle satsinga til eit nordisk nivå. 

EU-rapport

EU-rapport om naturfag (25.08.2015)

EU-kommisjonen har nylig publisert rapporten Science Education for Responsible Citizenship som vil kunne påvirke forskningsprogrammet Science with and for Society. Blant annet er Lektor2 nevnt på side 57 som et godt eksempel på undervisning i naturfag.

Gard Ove Sørvik

Disputas på UiO: Korleis tekst kan brukast i utforskande arbeidsmåtar i naturfag (24.08.2015)

Tirsdag 25. august vil Gard Ove Sørvik forsvare avhandlinga si: Multiple school science literacies. Exploring the role of text during Integrated inquiry-based science and literacy instruction. Studien er ein del av Forskarføter og leserøter-prosjektet. 

Realfagsdugnad

Over 1000 frivillige skal ut på realfagsdugnad i høst (17.08.2015)

1034 frivillige nordmenn står i disse dager klare til å bli invitert til skoler i hele Norge. 

KD logo

Rapport: Realfag ( 7.07.2015)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte våren 2014 et ekspertutvalg som fikk i oppgave å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for en ny realfagssatsning for perioden 2015–2018. Gruppen har vært sammensatt av representanter fra universitetssektoren, og Naturfagsenteret har bidratt med sekretærressurs.

Udir logo

Rapport: Naturfagene i norsk skole ( 7.07.2015)

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole.

forskerføtter begrepsvegg

Begrepslæring – utgangspunkt for dybdelæring (25.06.2015)

Ludvigsenutvalget bruker Myklerud skole på Nesodden som eksempel når de omtaler dybdelæring, som er ett av de mest sentrale begrepene i utredningen.

rynkerose

Reportasje: Fotojakt på farlig ugress og hagerømlinger (24.06.2015)

Uniforum skriver om Fotojakten på svartelista arter. Også andre medier løfter fram dette viktige temaet. 

Fotojakten svartelista arter

Vinnarar av Fotojakta på svartelista artar! (22.06.2015)

Vi takkar alle deltakarar og bidragsytarar i vårkampanjen 2015. Av 99 deltakarar har vi valt ut eitt bidrag i kvar av aldersgruppene barnehage, 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, ungdomstrinn og vidaregåande skole.

Fredrik II Borregaard

Ludvigsen-utvalget løfter fram Frederik II videregående skole (19.06.2015)

Ludvigsen-utvalget har overlevert utredningen sin til kunnskapsministeren og peker på prosjektet Miljøforsk ved Frederik II videregående skole.

nysgjerrigper.no

Vinnarane av Årets Nysgjerrigper 2015 (10.06.2015)

6. klasse ved Haus skule på Osterøy utanfor Bergen vann Årets Nysgjerrigper 2015 med forsking på skrittlengd og -mengd. Naturfagsenterets gjeve Naturfagpris gjekk til  1.–4. trinn ved Konsvik skole i Lurøy kommune: Korleis kan fargane på himmelen fortelle om vêret?

NorDiNa 2/15

Spesialnummer av NorDiNa (27.05.2015)

Dette spesialnummeret inneheld artiklar frå NFSUN i Helsingfors 2014. Du kan også finne tidlegare utgåver av NorDiNa i arkivet. 

Naturfag 1/15

Nytt nummer av Naturfag! ( 4.05.2015)

Vårens Naturfag-nummer handlar om jord – i samband med FNs internasjonale år for jordsmonn. Visste du at 1/4 av alt liv på jorda lever i jord?

Vårkampanjen 2015

Fotojakten på svartelista arter! ( 4.05.2015)

Antallet fremmede arter i Norge øker, og arter som truer biomangfoldet havner på norsk svarteliste. I år utfordret Naturfagsenteret alle barn og unge til å fotojakte på svartelista arter! 

Samordna opptak

Fleire vil bli lærarar og realistar (23.04.2015)

Tal frå Samordna opptak viser ei solid auking i søkartal til realfag og lærarutdanningane. 

Utdanningsdirektoratet

Hva kreves til eksamen på videregående? (20.04.2015)

Utdanningsdirektoratet har nå publisert vurderte eksamensbesvarelser i blant annet biologi og fysikk, flere fag kommer. Karakterene er satt ut fra fagets kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt eksamen.

NorDiNa_1_15

Vårens nummer av NorDiNa er publisert (14.04.2015)

I dette nummeret kan du bl.a. lese Supporting student learning processes during preparation, fieldwork and follow-up work: Examples from upper secondary school in Norway av Kari Beate Remmen og Merethe Frøyland ved Naturfagsenteret.

Aerosols in Europe, skular

Oppstart av Aerosols in Europe (23.03.2015)

GLOBE Norge har starta eit prosjekt som heiter Aerosolar i Europa. Dette er ein del av eit større europeisk prosjekt. 

Egget – heilskapleg læring i barnehagen

Egget – heilskapleg læring i barnehagen ( 5.03.2015)

Dei nasjonale sentera har laga film om heilskapleg læring i barnehagen. Filmane viser korleis noko så enkelt som eit egg kan stimulere til mange ulike typar opplevingar og læring.

Realfagkonferansen 27. april 2015

Realfag­konferansen 27. april 2015 ( 4.02.2015)

Velkommen til Realfagkonferansen 2015!

Mandag 27. april er dagen for årets Realfagkonferanse, og stedet er Realfagbygget, NTNU Gløshaugen i Trondheim.

Vårtun barnehage diplom

Forskerfrøprisen 2014 ( 4.02.2015)

Vi gratulerer Eik Vestre barnehage og Vårtun barnehage med Forskerfrøprisen 2014!

lektor 2 - kvadratisk

Utlysning av støttemidler for skoleåret 2015/2016 (30.01.2015)

Alle ungdomsskoler og videregående skoler inviteres til å søke om deltakelse i Lektor2-ordningen skoleåret 2015/2016. Søknadsfrist for både nye og videreførende skoler er 20. mars 2015.

Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene

Rapport om realfaga (14.01.2015)

Ei ekspertgruppe har samla eit kunnskapsgrunnlag for ei ny realfagssatsing for perioden 2015–2018. Gruppa skulle beskrive situasjonen for realfaga i det norske utdanningssystemet og foreslå tiltak som kan bidra til auka kompetanse, motivasjon og rekruttering. 

Anne Vegusdal

Forskningsfond gir støtte til videreutvikling av Lektor2-prosjekt i Agder (19.12.2014)

Regionalt forskningsfond Agder bevilger 500 000 kroner til Knutepunkt Sørlandet til prosjektet «MathEUS-Matematikk med mening. Et FoU-samarbeid mellom skole, universitet og arbeidsliv».

Merethe og Kari Beate

Lærerløftet som glemmer eleven ( 5.12.2014)

Kronikk: Hvordan kan vi som videreutdanner lærere vite at det vi underviser fører til bedre undervisning for elevene?

Naturfagsenteret

Nye forskningsartikler (20.10.2014)

Nylig er det publisert to artikler fra Naturfagsenterets forskningsprosjekter.

Program 17.september

Fra årets Nasjonale konferanse i Den naturlige skolesekken! (26.09.2014)

Onsdag 17. september deltok omkring 350 lærere og skoleledere fra 163 DNS-skoler på årets nasjonale konferanse i Den naturlige skolesekken.

UiO

Disputas: Små forskere lærer naturfag (25.09.2014)

Mandag 29. september vil Anne Bergliot Øyehaug forsvare sin avhandling for graden ph.d. på Blindern i Oslo. 

International Partnership Network

Internasjonal pris til Lektor2 (17.09.2014)

Global Best Award er tildelt Lektor2-prosjektet, eit samarbeid mellom skole og næringsliv for å fremme realfaga.

lektor 2 - kvadratisk

Positiv rapport om Lektor2 (12.09.2014)

NIFU har evaluert Lektor2-ordningen og konkluderer med at lærere og bedriftsansatte er svært positive når de vurderer innsats opp mot utbytte.

Berit Synnøve Haug

Disputas på UiO (10.06.2014)

Berit Synnøve Haug frå Naturfagsenteret vil fredag 13. juni kl 12.15 forsvare avhandlinga si for graden ph.d: "Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting".

nysgjerrigper.no

Vinnarane av Årets Nysgjerrigper ( 4.06.2014)

Elevar på 7. trinn ved Hallagerbakken skole i Oslo forska på kva som avgjer kor mykje noko luktar – og vann gull i Årets Nysgjerrigper. Naturfagsenterets Naturfagpris gjekk til  6. og 7. klasse ved Gjerøy skole i Rødøy/Nordland: Kor mange heliumsballongar treng eit barn for å lette?

lektor 2 - kvadratisk

Om Lektor2 på TV2 (29.04.2014)

Sjå reportasjen frå TV2 om korleis Lektor2-ordninga motiverer i naturfag og matematikk.

Energiskolene -kun bilde

Energiskolene videreføres i 2014-2016 (13.04.2014)

Olje- og energidepartementet vil videreføre finansieringen av prosjektet Energiskolene i perioden 2014-2016. Prosjektet skal stimulere interessen for energisektoren blant elever i videregående skole. Energiskolene ledes av Naturfagsenteret.

UiO

Stipendiatstilling i naturfagdidaktikk ( 2.04.2014)

Universitetet i Oslo, ILS, lyser ut stipendiatstilling i naturfagdidaktikk med søknadsfrist 23. april. Les utlysinga for meir informasjon.

Forskerføtter og leserøtter

Forskning.no om Forskarføter og leserøter (18.03.2014)

Les kva forskning.no skriv om korleis elevane skal bli flinkare i naturfag  gjennom Forskarføter og leserøter.

International Research in Geographical and Environmental Education

Ny artikkel om feltarbeid (10.03.2014)

Kari Beate Remmen og Merethe Frøyland frå Naturfagsenteret har fått publisert ein artikkel om feltarbeid i geofag i International Research in Geographical and Environmental Education. Artikkelen har tittelen: Implementation of guidelines for effective fieldwork designs: exploring learning activities, learning processes, and student engagement in the classroom and the field.

forskningNO

Feil fokus i feltarbeid (27.01.2014)

Forskning.no har skrive om doktorgradsarbeidet til Kari Beate Remmen ved Naturfagsenteret. Kvifor feilar vidaregåandeelevar i praktiske oppgåver som barneskolebarn klarar heilt fint?

NFSUN

Nordisk forskersymposium i Finland ( 6.01.2014)

NFSUN (Nordic Research Symposium on Science Education) 2014 arrangeres i Helsingfors 4.–6. juni 2014. Tema for symposiet er Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments. Frist for innsending av abstract er 31. januar

UiO

Ny utdanning av realfagslektorar ( 3.01.2014)

Universitetet i Oslo har utvikla ei ny og moderne utdanning av realfagslektorar, der studentane møter samfunnsrelevante problemstillingar, tett knytt opp mot den realfaglege forskingsfronten. Det første kullet blir tatt opp hausten 2014 og søknadsfristen er som vanleg 15. april. 

Internasjonal pris Karl Torstein Hetland

Norsk og internasjonal pris til Karl Torstein Hetland (19.09.2013)

Karl Torstein Hetland frå Vest-Telemark vidaregåande skule og Naturfagsenteret har blitt æresmedlem i Norsk Fysisk Selskap og fått internasjonal fysikkundervisningspris.

Naturfagsenteret

Naturfag​konferansen er fulltegnet ( 5.09.2013)

Naturfagkonferansen 2013 blir arrangert 17. og 18. oktober på Blindern i Oslo. Det blir aktuelle plenumsforedrag og spennande parallellsesjonar tilpassa ulike undervisningstrinn. Torsdag ettermiddag går det bussar til Teknisk museum der vi får omvising og foredrag om "Sultan of science". FULLTEGNET

Maria Vetleseter Bøe

Hans Majestet Kongens gullmedalje til Maria Vetleseter Bøe (15.07.2013)

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Maria Vetleseter Bøe ved Naturfagsenteret får medaljen for sin doktorgradsavhandling What's in it for me? Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective.

Svein Sjøberg

Formidlingspris til Svein Sjøberg (17.06.2013)

Universitetet i Oslo gir professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning formidlingsprisen 2013. Sjøberg har bygget bro mellom realfag, skole og allmennhet og er opptatt av sosiale, kulturelle, etiske og utdanningspolitiske aspekter ved naturvitenskap i skole og samfunn. 

Vi gratulerer!

Luftrakett

Barn av vår tid - konferanse om barns læring 9.september 2013 (21.05.2013)

Utdanningsdirektoratet og de 10 nasjonale sentrene i opplæring inviterer til en felles konferanse om hvordan barnehagen og de nasjonale sentrene kan bidra til at barna får gode lærings- og utviklingsmuligheter.

Aftenbladet St Olav vgs

Energiskule i Aftenbladet (19.02.2013)

St.Olav vgs har nok ein gong fått spalteplass i media. Aftenbladet skriv om at mange elevar ved skulen tek realfagutdanning etter avslutta vidaregåande. Lærar John-Erik Sivertsen meiner at noko av forklaringa er det omfattande samarbeidet med eksterne partnarar.

Kunnskapsdepartementet

Naturfagundervisninga på yrkesfag skal bli meir yrkesretta (11.02.2013)

No skal elevane få ei opplæring som er tettare knytt til det yrket dei utdannar seg til. Naturfagsenteret skal ha det faglege ansvaret for yrkesrettinga av naturfagundervisninga i prosjektet FYR (Fellesfag, Yrkesretting og Relevans).

TeknoVisjon 2013 -2

TeknoVisjon 2013 (23.01.2013)

Fredag 11. januar arrangerte Naturfagsenteret finalen for TeknoVisjon 2013 på Kjemisk institutt. Dette er eit årleg samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo for elevar i ungdomsskulen.

Hanne Finstad på NHOs årskonferanse 2013

Fabrikksjef på NHOs årskonferanse (11.01.2013)

Fabrikksjef i Forskerfabrikken Hanne Finstad holdt denne uken et interessant innlegg om naturfagsundervisning i norsk skole på NHOs årskonferanse 2013.

Nordhordland - om energiskolene

Nettavisa Nordhordland skriv om «Energi-skulen» Austrheim vidaregåande skule ( 7.01.2013)

Nettavisa Nordhordland skriv om «Energi-skulen» Austrheim vidaregåande skule. – Veldig interessant, seier geofagelev Therese V. Opdal. – Skulen har inngått eit nært og tett prosjektsamarbeid med TCM på Mongstad. Prosjektet har basis i programfaget geofag, der mykje av pensum dreier seg om den globale oppvarminga og tiltak mot den, seier faglærar i geofag på Austrheim VGS, Jan Nordø.

Forskerføtter og leserøtter - kvadratisk

Forskningsrådet løfter fram «Forskerføtter og leserøtter» (20.12.2012)

Naturfagsenterets forskningsprosjekt «Forskerføtter og leserøtter» er topp-nyhet på nettsiden for UTDANNING2020 - et tiårig forskningsprogram om utdanningssektoren. «Forskerføtter og leserøtter» viser at en kombinasjon av grunnleggende ferdigheter, sentrale begreper og utforskende aktiviteter forbedrer naturfagundervisningen i skolen.

Forskerfrøprisen 2012

Forskerfrøkonkurransen 2012 ( 9.11.2012)

Har dere gjennomført et spennende opplegg i din barnehage med naturfag som tema? Delta i vår konkurranse om årets Forskerfrøpris! Innleveringsfrist for årets konkurranse er 15. desember 2012.

Larve i barnehånd

Forskerfrøkonferansen 2013 ( 2.11.2012)

Forskerfrøkonferansen blir arrangert i Oslo 4.-5. februar 2013. Sted: Lærernes hus, Osterhaus’ gate 4A, Oslo. Konferansen er nå fulltegnet, men det er mulig å melde seg på venteliste.

Konferansen retter seg mot ansatte i barnehage og lærerutdannere. Årets tema er Mat og bærekraftig utvikling. Konferansen er gratis.

Naturfagkonferansen_2012_jordklode

Naturfagkonferansen 2012 (24.10.2012)

Naturfagkonferansen ble arrangert på Blindern i Oslo 18. og 19. oktober og rettet seg mot lærere som underviser i naturfagene på grunnskole og videregående skole samt andre naturfagsinteresserte. Hovedtema for årets konferanse var utdanning for bærekraftig utvikling. Det var aktuelle foredrag i plenum og spennende parallellsesjoner tilpasset ulike undervisningstrinn.

Presentasjonene og lenker finner du på naturfagsenteret.no/naturfagkonferansen

Ekstremvær

Skule og forsikring samarbeider om risikohandtering og ekstremvêr (22.10.2012)

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Høgskolen i Oslo og Akershus har gått saman om å utvikle gode måtar å undervise om naturfarar, eigen beredskap og risikovurdering. Sentralt i undervisninga står programmet "ekstremvêr og naturfarar", som miljølære.no no har lansert i heile Norden. 

vitensenter.no

Konferanse om læring i vitensentre og museer (23.06.2012)

Naturfagsenteret og Universitetet i Bergen i samarbeid med Norges forskningsråd arrangerer konferanse i Bergen 6.- 7. september om forskning på læring i vitensentre og museer med fokus på naturfagdidaktikk.

Torshovparken1

Venuspassasje i Torshovparken ( 6.06.2012)

Barna fra Ragnas hage i Oslo var svært tidlig oppe 6. juni. Spente barn og foreldre ventet på å observere Venus passere sola. Lederne for observatørene var Sondre Bjaberg og Andreas Helvik som begge er entusiastiske førskolelærere. De vet å fange opp barnas interesser og bygge videre på dem.

Geotop

Gråstein blir til gull på skolen (18.05.2012)

4.mai skrev Aftenposten om et geofag i frammarsj. Blant annet uttaler Naturfagsenterets Merethe Frøyland seg om fagområdet.

Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning 2012 - 2016 ( 9.05.2012)

Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT) er tildelt Senter for fremragende utdanning 2012 - 2016. Senteret skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning, dvs. en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. Senteret arbeider i tett samspill med praksisfeltets utviklingsprosesser og universitetenes omfattende forskningsmiljøer.   

Forskerfrø-liste

Forskerfrø i media (21.02.2012)

Forskerfrøprisvinnerene fikk oppmerksomhet fra media og har blitt ekstra inspirert etter konferanse og pris.

Lyd i ballong - firkantet

Forskerfrøkonferansen 2012 er vel overstått ( 9.02.2012)

6.-7.februar fikk barnehageansatte mange nye ideer til å arbeide med naturfag. De fikk blant annet spille på håndflateorgel, lage lyd med ballonger og møte engasjerte foredragsholdere. Konferansen ble arrangert av Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet og ble holdt i Utdanningsforbundets konferanselokaler i Oslo.

TeknoVisjon-finale januar 2012

Fremtidens teknologiske løsninger utviklet under TeknoVisjon (19.01.2012)

600 elever fra ulike ungdomsskoler i Oslo jobbet hardt i en uke med teknologi og design for å løse ulike problemstillinger for bedrifter og organisasjoner. 13. januar var det finale, og 120 elever invaderte Kjemisk Institutt på Blindern.

Finnmark dagblad

Real energiomvisning (12.04.2011)

Hammerfest videregående skole kom i avisa da de besøkte Hammerfest Energi.

Altaposten

Hva gjør vi med David ved Goliat? (30.03.2011)

Altaposten skrev om elever fra Alta videregående skole som har funnet det lille, fiktive oljefeltet David.

Meløy vgs

Stort samarbeid - med Statkraft (30.03.2011)

Meløy videregående skole fikk medieomtale i lokalavisa for sitt samarbeid med Statkraft.

Rjukan arbeiderblad

Eneste med energiskole ( 4.03.2011)

Rjukan Arbeiderblad skriver om Rjukan videregående skole som eneste energiskole i Telemark.

Avisa Nordhordland

AVS vert energiskule (24.01.2011)

Austrheim vidaregåande skule fekk omtale i lokalavisa nordhordland.no da skulen vart energiskule.

regjeringen.no (riksløve)

Energiskoler skal styrke realfagsrekrutteringen (20.01.2011)

Olje- og energidepartementet ønsker at flere unge skal velge realfag og at unge skal lære mer om energi på skolen. I dag sparkes pilotprosjekt ”Energiskoler” i gang. Prosjektet ledes av Naturfagsenteret. Det skal føre videregående skoler og bedrifter sammen for å få lære unge mer om energi og få flere til å velge matte og naturfag.