Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Naturfagkonferansen 2023

Bli med på Naturfagkonferansen 2023 (11.09.2023)

Meld deg på Naturfagkonferansen torsdag 19. oktober. Tema er naturfag for alle. Naturfagsenteret benytter også anledningen til å feire at vi er 20 år. Konferansen er gratis.

Naturoppdraget 11mill fra Sparebankstiftelsen DNB

11 millioner til Kåre Kråke og Naturoppdraget! (27.06.2023)

– For en fantastisk nyhet, roper Kåre Kråke og jubler med vingene. I dag fikk Besøkssentre i Norge 11 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle Naturoppdraget i samarbeid med Naturfagsenteret.

Spiss 2013

Ny utgåve av Spiss ( 1.06.2023)

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar. Tolv forskningsartiklar er no publisert i årets utgåve.

Naturfagpodden

Naturfagpodden (11.04.2023)

Hør Naturfagsenterets podkast! Få inspirasjon og faglig påfyll om naturfag og naturfagdidaktikk i skole og barnehage gjennom korte episoder. Vi inviterer gjester som har god innsikt i didaktikk innen de ulike fagområdene i naturfaget.

Merethe Frøyland

En time mer naturfag er den beste realfag­satsingen vi kan få (24.03.2023)

– Vi vet hvor skoen trykker, skriver Naturfagsenterets leder og bifaller Jan Tore Sanner og Høyres forslag om en time mer naturfag i uka.

naturfagsenterets påskelabyrint listebilde

Naturfagsenterets påskelabyrint (20.03.2023)

For dei som vil ha ein morosam naturfagtime inn mot påska, har vi laga påskelabyrinten «Frå pol til pol i seks etappar» der elevane får trent på informasjonssøk. Her er alle hjelpemiddel tillatne, også ChatGTP. PS! Kan også brukast i lærarkollegiet!

Titan ekstra time naturfag

– En time naturfag ekstra i uka hadde gjort enormt ( 6.03.2023)

Rekruttering av realfagslærere og realister nærmer seg et kritisk nivå. Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret, foreslår sammen med to andre forskere, å gi norske elever mer naturfagsundervisning.

CheSSE kvadratisk

Konferanse om kjemikaliesikkerhet i naturfag og kjemi ( 5.03.2023)

ERASMUS+ prosjektet Chemical Safety in Science Education avsluttes med en konferanse i Helsinki 7.–8. juni 2023. Delta på foredrag, diskusjoner og workshops, og bygg nettverk og sosialiser med andre lærere.

Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema

Nytt Naturfag! (16.12.2022)

Eit nytt nummer av Naturfag er publisert. I dette nummeret ser vi på samanhengen mellom dei tre tverrfaglege temaa i LK20 og korleis naturfag kan vere eit nyttig fag i tverrfagleg undervisning om aktuelle samfunnsutfordringar.

Nordina 3/22

Nytt Nordina er publisert! (12.12.2022)

I NorDiNa 3/22 kan du blant anna lese fire artiklar frå "13th Nordic Research Symposium on Science Education” (NFSUN). 

CheSSE kvadratisk

Ny nettressurs om kjemikaliesikkerhet i naturfag- og kjemiundervisning ( 1.12.2022)

Kjemikaliesikkerhet er utfordrende for mange skoler. Lærere og rektorer har ulik bakgrunn og erfaring på området. På chesse.org/no får naturfag- og kjemilærere, skoleledere og lærerutdannere kortfattet, oppdatert informasjon og mange nyttige verktøy og maler.

Observatoriet

Observatoriet får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (29.06.2022)

Naturfagsenteret har fått støtte til å utvikle og bygge utvidet klasserom, skaperverksted og en ny utstilling på Observatoriet. Nå skal undervisningen vi tilbyr der bli enda bedre!

Observatoriet eksperiment

Skoleprosjektet på Observatoriet lyser ut undervisningsstillinger (18.05.2022)

Observatoriet trenger lærere/omvisere når vi igjen starter opp med skolebesøk til høsten etter halvannet år uten drift.

Naturfag 1/22: Teknologi

Nytt Naturfag! (28.04.2022)

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet teknologi. Les mer om Skaperskolen, programmering og kreativitet.

Observatoriet

Naturfagsenteret får ansvaret for Observatoriet (28.04.2022)

Observatoriet, som sto ferdig i 1833, er den eldste bygninga ved Universitetet i Oslo og har vært svært sentral i norsk vitenskapshistorie. Nå får Naturfagsenteret ansvar for å fylle huset med læringsaktiviteter.

Brygge

Bærekraftig badeplass – nytt undervisningsopplegg for ungdomstrinnet (24.03.2022)

Elevene får i oppdrag å forbedre en badeplass i skolens nærmiljø innen et gitt budsjett. For å kunne løse oppdraget lærer elevene om bærekraftig utvikling og biologisk mangfold. Opplegget har en spilltilnærming ved at elevene underveis løser ulike digitale escape room.

Radioaktivitet

Nytt Viten-program: Radioaktivitet for Vg1 ( 3.01.2022)

Ein ny versjon av eit av dei mest populære Viten-programma gjennom tidene, er no lansert! Hausten 2006 vart den tidlegare KGB-spionen Litvinenko forgifta i London. La elevane finne ut kva slags stoff han vart forgifta av og vurdere helseeffektar av stråling.

by urbanisering

Undervisningsopplegget Livsløpsanalyse for Vg1 ( 3.01.2022)

I dette opplegget, som før het Bærekraftige produktvalg, trer elevane inn i rolla som innkjøpsansvarleg for ei nyleg oppstarta bedrift med berekraftig profil. Dei skal velje eit produkt til bedrifta og må undersøke livsløpet til ulike produkt og vurdere produkta i eit berekraftperspektiv.

nøkkelbegreper i utforskende arbeid

Nøkkelbegreper i utforskende arbeid ( 3.01.2022)

En kortfattet og praksisnær bok som gir oversikt over sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid og hvordan man kan jobbe systematisk med nøkkelbegrepene i klasserommet. Boka er skrevet av Berit S. Haug og Sonja M. Mork ved Naturfagsenteret og bygger på forskning og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom.

Naturfag 2/21: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Nytt Naturfag (10.09.2021)

Her er nytt Naturfag om kjerneelementet naturvitskapelege praksisar og tenkemåtar. 

jenter leter etter dyr i vannkanten

17 millioner fra Sparebankstiftelsen til naturen som læringsarena (27.04.2021)

Vi har i dag fått veldig gode nyheter om at Naturfagsenteret er tildelt 17 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen! Midlene skal gå til det 5-årige prosjektet Uterommet – naturen som læringsarena

NorDina 2021

Nytt NorDiNa er publisert! ( 8.02.2021)

I dette nummeret kan du oppdatere deg på varierte undervisningsformer. Les blant anna om omvendt undervisning i naturfag og erfaringar frå ein natursti om radioaktivitet og stråling på vgs.

Forskerfrø_omslag_1_20

Nytt tidsskrift for barnehagen (23.11.2020)

Tema for første nummer av Forskerfrø er nysgjerrighet. Les blant annet om hvordan barnehagebarnas observasjoner av steiner ble til inspirasjon i både barneskolen og i videregående.

Kalle på tur

Kroppen som system – nytt undervisningsopplegg for 5.–7.trinn (12.06.2020)

Hvor blir det av maten vi spiser? Gjennom fortellingen om Kalle møter elevene mange skapninger som viser noe viktig om det som skjer i kroppen når vi spiser. Elevene skal bruke fortellingen til å forstå hvordan kroppens systemer henger sammen.

bakterie

Bakterier – nytt undervisningsopplegg for videregående (12.06.2020)

Elevene blir satt i rollen som legeteam og fårpresentert en sykdomshistorie. Oppdraget er å stille diagnose og foreslå behandling. Underveis lærer de om kroppens immunsystem og hvordan man kan unngå smittsomme sykdommer.

programmering og algoritmisk tenkning

Kompetansepakke om programmering og algoritmisk tenkning (15.05.2020)

Utdanningsdirektoratet har lansert en kompetansepakke om programmering og algoritmisk tenkning for å hjelpe skolene med å sette seg nærmere inn i temaet. En fellesmodul er nå publisert, og til høsten kommer det moduler for naturfag, matematikk, musikk og kunst- og håndverk.

Skaperklubben

Skaperklubben lanseres (13.05.2020)

“Skaperklubben” er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv.

Stoff og egenskaper 5

Utprøving av nytt undervisningsopplegg om stoff og egenskaper ( 5.11.2019)

– I dag skal dere få et oppdrag. Dere skal tegne en sko som ikke finnes enda, sier Tove Berit som er lærer for 2A ved Vardåsen skole i Asker kommune. – Jaaa! roper elevene. En av jentene i klassen har planene klare allerede og sier så alle kan høre: – Jeg skal tegne en enhjørningsko med vinger som man kan fly med. Vi er med på utprøving av et nytt undervisningsopplegg om stoff og egenskaper.

Utprøving av nytt Viten-program om klima på Oppsal skole

Utprøving av nytt Viten-program om klima på Oppsal skole ( 3.10.2019)

Klimastreikende ungdom med Gretha Thunberg i spissen er med å prege klimadebatten. Naturfagsenteret har de siste månedene utviklet et nytt undervisningsopplegg om klimaendringer for ungdomstrinn. Her kan du bli med oss ut på de siste utprøvingene før lansering.

Skaperskolen- propellbåt

Eventyrere på skaperoppdrag i Eidsvoll (24.06.2019)

– I går kom vi oss ned bakken ved å lage bil, var det gøy? Spør Steinar, realfagsansvarlig ved Ås skole. – Jaaa, roper elevene. Skaperskolen er på besøk i Eidsvoll for å prøve ut et undervisningsopplegg på barnetrinnet. 40 førsteklassinger er samlet i mediateket, de sitter som tente lys og midt i rommet står et basseng fylt med vann. 

Deltakerkonferansen 9.februar 2018

– Gi barn og unge følelsen av at vi kan bidra! (14.02.2018)

Fredag 9. februar arrangerte Den naturlige skolesekken (DNS) deltakerkonferanse og nesten 400 lærere, skoleledere og eksterne aktører var tilstede i det største auditoriet i Georg Sverdrups hus på UiO.