Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Utprøving av nytt undervisningsopplegg om stoff og egenskaper

– I dag skal dere få et oppdrag. Dere skal tegne en sko som ikke finnes enda, sier Tove Berit som er lærer for 2A ved Vardåsen skole i Asker kommune. – Jaaa! roper elevene. En av jentene i klassen har planene klare allerede og sier så alle kan høre: – Jeg skal tegne en enhjørningsko med vinger som man kan fly med. Vi er med på utprøving av et nytt undervisningsopplegg om stoff og egenskaper.

Det er onsdag morgen, og læreren har med seg konvolutter med laminerte bildekort og en Ikea-pose full av sko som elevene skal få se nærmere på. For i dag skal elevene få prøve ut et undervisningsopplegg hvor de skal bruke kunnskap om sko til å lære om ulike stoff og deres egenskaper.

 Kan vi tegne nå? er det en gutt på første rad som spør. – Vi skal først lære litt om hva forskjellige sko kan brukes til, og hva de kan være laget av, sier Tove Berit, mens hun deler ut konvolutter med bilder av forskjellige sko og ark med et venndiagram.

Elevene sorterer sko etter egenskaper. Foto: Naturfagsenteret Elevene sorterer sko etter egenskaper. Foto: Naturfagsenteret

– Nå skal dere sortere bildene etter om skoene på bildene er harde eller myke, sier hun. Et elevpar rekker etter hvert opp hånda og sier: – Vi la noen av kortene i midten vi, for de skoene er både harde og myke. Læreren smiler og spør om flere har lagt kort i midten av diagrammet, og minst tre hender dukker opp i været. Elevene forsetter å sortere etter innesko eller utesko, pensko eller ikke pensko, etter farger osv. Elevene viser entusiasme og finner flere forskjellige måter å sortere på. For noen ble dette like morsomt som å spille et spill.

Litt utover i økta viser læreren fram noen lysbilder hvor to forskjellige typer sko skal sammenliknes. Hun peker på smart-tavla og spør: – Kan vi sparke fotball med ballettsko? – Neeei, roper elevene i kor. Noen ler. – Da får man veldig vondt i foten, er det en elev som poengterer. Ei av jentene i klassen viser fram en bestemt bevegelse med foten og sier: – Dette kan jeg ikke gjøre med fotballsko. – Hva er fotballsko laget av da? spør læreren. – Gummi, svarer en elev. – Plast, kommer det fra en annen. Elevene har veldig god erfaring med at det er viktig å velge fottøy avhengig av aktivitet og vær. Flere elever deltar derfor aktivt i plenumsdiskusjonen. Forskjellige typer stoff blir nevnt i plenum, og elevene blir mer bevisste på at egenskaper hos enkelte stoff ikke egner seg til bestemte aktiviteter eller formål.

Tove Berit innleder neste økt med å dele ut sko som hun har tatt med fra skohylla hjemme. Elevene er veldig opptatt av å lukte på skoene aller først. De trykker og kjenner etter og snakker sammen om hva skoene kan brukes til. Læreren går rundt og snakker med elevene. Noen av elevparene er opptatt av at flere av skoene er laget av ulikt stoff forskjellige steder på skoen.

Elevene får lesetrening når de kobler sammen ord og bilder. Foto: Naturfagsenteret Elevene får lesetrening når de kobler sammen ord og bilder. Foto: Naturfagsenteret

Det er viktig at elevene klarer å anvende det de har lært så langt i nye sammenhenger. Klarer de å gjenkjenne egenskapene til stoff som andre gjenstander er laget av? Tove Berit peker på ett av vinduene i klasserommet og spør: – Hva er vinduer laget av da? Kan de være laget av murstein? Flere av elevene deltar ivrig i diskusjonen. De begrunner og resonnerer rundt hensiktsmessige valg av materiale. Litt senere blir elevene presentert for en ny kortaktivitet hvor ord og bilder skal kobles sammen. Ord som ruglete, spiss og hard kobles sammen med bildet av en spiker, mens ord som lett, myk og bøyelig kobles med bildet av en fjær. Elevene får god trening i å sette ord på egenskaper som beskriver et stoff eller gjenstand, og samtidig får de god lesetrening.

Her tegnes drømmeskoen. Foto: Naturfagsenteret Her tegnes drømmeskoen. Foto: Naturfagsenteret Til slutt var tiden endelig inne for å løse oppdraget. Flere av elevene kaster seg over fargeblyantene og setter i gang. For mange elever blir dette plantegninga av en drømmesko. Sko med en egen lomme for godteri. En enhjørningsko med glitter, stjerne og vinger slik at man kan fly. Rakettsko som spruter flammer og som man kan fyke rett til værs med. Den må være laget av metall for at den ikke skal smelte bort, begrunner en av guttene i klassen mens han stolt viser fram tegninga si.

– Skoen må være laget av metall, sier en gutt i 2A. Foto: Naturfagsenteret – Skoen må være laget av metall, sier en gutt i 2A. Foto: Naturfagsenteret

Utprøving av nye opplegg gir verdifulle innspill til kvalitetssikring av opplegg på naturfag.no. Etter utprøving av dette opplegget ga lærerne blant annet tilbakemelding på at det var for mange kort som måtte trykkes opp og at lærerveiledninga ikke var oversiktlig nok til å bruke den i klasserommet. Dette har vi tatt med oss videre for å forbedre opplegget. Observasjonen av elevene har i større grad bekreftet for oss at bruk av oppdrag er viktig. Det skaper entusiasme og et mål å jobbe mot. Vi observerte også at opplegget ikke hadde ei tydelig oppsummering etter gjennomført oppdrag. Målet er at elevene skal kunne beskrive egenskapene til ulike stoff. Vi har derfor tydeliggjort dette i siste versjon av opplegget.

 Vi ønsker at undervisningsoppleggene våre skal være tydelige og klare til å tas i bruk. Dybdelæring, progresjon og grunnleggende ferdigheter blir vektlagt i oppleggene. Et opplegg om småkryp og et om spennende stoffer ble også prøvd ut på Vardåsen skole. Prøv ut oppleggene du også i klasserommet ditt, og gi oss gjerne tilbakemeldinger.

naturfag.no/stoffegenskaper

naturfag.no/småkryp

naturfag.no/spennendestoffer