Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Ny nettressurs om kjemikaliesikkerhet i naturfag- og kjemiundervisning

Kjemikaliesikkerhet er utfordrende for mange skoler. Lærere og rektorer har ulik bakgrunn og erfaring på området. På chesse.org/no får naturfag- og kjemilærere, skoleledere og lærerutdannere kortfattet, oppdatert informasjon og mange nyttige verktøy og maler.

CheSSE

Alle skoler skal ha rutiner for arbeid med kjemikalier i undervisninga. Arbeidsgiver har det juridiske ansvaret for sikkerheten til lærere og elever i skolen, og at skolen følger lover og regler som gjelder kjemikaliesikkerhet.

Med chesse.org/no får skolen raskt oversikt over lovverket, eksempler på hvordan oppgaver kan fordeles og forslag til opplæring for elever og ansatte. I tillegg er det utarbeidet rutiner og sjekklister som kan lastes ned og tilpasses den enkelte skole. Videre vil dere finne anbefalinger om forsvarlig oppbevaring, merking, bruk og avfallshåndtering av kjemikalier, og prinsipper for risikovurdering av forsøk og aktiviteter. Med fareetikettgeneratoren kan man raskt lage etiketter med faremerking.

Nettstedet er utviklet i Erasmus+ prosjektet Online Resources for Chemical Safety in Science Education (CheSSE). I tillegg til Seksjon for kjemididaktikk og Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, er Universitetet i Helsinki, Universitetet i Ljubljana og Stockholm Universitet deltakerne i prosjektet. chesse.org vil foreligge på alle språkene til deltakerlandene og på engelsk.

chesse.org/no