Hopp til hovedinnhold
Nyhet

– Gi barn og unge følelsen av at vi kan bidra!

Fredag 9. februar arrangerte Den naturlige skolesekken (DNS) deltakerkonferanse og nesten 400 lærere, skoleledere og eksterne aktører var tilstede i det største auditoriet i Georg Sverdrups hus på UiO.

Deltakerkonferansen 9.februar 2018 Prosjektleder for Den naturlige skolesekken, Eldri Scheie. ønsker velkommen til deltakerkonferansen. 

Eldri Scheie ønsket velkommen til alle kortreiste og langreiste deltakere, som kom fra Marienlyst skole i Oslo til Longyearbyen og Pasvik skole helt nord i Norge. Til sammen er nå 131 skoler med i Den naturlige skolesekken, og av dem er 43 skoler nye. Scheie understreket at mål for dagen var å inspirere og informere hverandre, utvide perspektivene på utdanning for bærekraftig utvikling og bidra til utdanning for bærekraftig utdanning i dagens og fremtidens skole.

En god og en dårlig nyhet

Forskningsleder Bjørn Samset ved Cicero snakket engasjert om klimaendringene og konsekvensene for kloden vi bor på. DNS har flere ganger forsøkt å få Samset til konferansen, og i år lyktes det endelig og det på én dags varsel! Da en av foredragsholderne ble syk kunne Samset komme og han fenget sitt publikum fra åpningsreplikken: – Når læreren er syk, ringer man vikaren.

Muligens dagens understatement for Samset var den beste «vikaren» vi kunne fått. Han hadde en god og en dårlig nyhet til oss. Den dårlige nyheten er at klimaendringene går utrolig fort. Den gode nyheten er at vi vet hvilke tiltak vi kan iverksette for at klimaendringene ikke eskalerer ytterligere.

Vi kan påvirke fremtiden

Karen O´Brien er professor ved inst. For sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og hun holdt det svært interessante foredraget «De samfunnsmessige og menneskelige sidene av klimautfordringen». Det var en naturlig forlengelse av Samsets foredrag, men hun fokuserte på betydningen av den enkeltes verdier og innstilling som viktige for å få til en endring. Det er bare vi som kan hindre at klimaendringene fortsetter i samme tempo som det har gjort hittil. Som Samset påpekte er dette den gode nyheten: – Vi kan påvirke fremtiden!

Konferansedagen bød også på parallellsesjoner for skoler, skoleledere og eksterne aktører, der den største var postersesjoner for skolene. I år var det en litt annen form på presentasjonene enn tidligere. Posterne for grunnskolen var inndelt etter region, mens videregående skoler hadde egen presentasjon. Tilbakemeldinger tyder på at det ble litt mange i hallen i underetasjen, og at det ikke var så enkelt å finne fram til skolens poster og dette tar DNS med i evalueringen av konferansen. Men alle fant fram med litt hjelp, og postere ble presentert og diskutert.

Tilbakemelding fra en fornøyd skoleleder:

«Inspirasjon fra plakater i forhold til arbeid på egen skole. Egen seanse for skoleledere som gir inspirasjon.»

Tema med uutnyttet potensial

Etter lunsj delte Eldri Scheie bl. a. refleksjoner om hvilke tema som er mest representert i DNS. Det er krav om tverrfaglighet og kanskje er det uutnyttet potensial å hente. Hennes oppsummering etter å ha sett på 14 prosjekter er at miljø- og samfunnsaspekt trekkes inn i alle prosjektene, og økonomi i noen. Mens samfunnsfag, norsk og KRLE har et uutnyttet potensial. Det kan være en oppfordring til skolene å koble tema ikke så mange har fokusert på.

Klimapoesi og samtale med Maja Lunde

Dagens siste del ble innledet med poesiopplesning av Fredrik Høyer, som leste «T-banematrisen» til stor applaus fra salen. Diktet handler om en som leser om klimaproblemer i avisen, og får sjokk over konsekvensene.

Karoline Mihle-Koller, Lene Halvorsen og Eldri Scheie fra DNS hadde en spennende samtale med Maja Lunde om skriveprosessen og hennes siste roman «Blå». I Lundes bøker er klimaproblematikken i fokus og hennes fortellinger handler om mennesker som sterkt berøres av problemene det skaper for miljøet. Forfatteren fortalte at hun begynte med to ideer, og at hun gjorde mye research til sin siste roman.

Lene Halvorsen trakk linjer til Samset og O´Brien som sa at vi ikke må gi opp, og spurte, hva kan vi gjøre?

– Gi barn og unge følelsen av at vi kan bidra! var forfatterens kontante svar.

Maja fortalte at hun selv hadde hatt en utrolig engasjert naturfaglærer på videregående som hadde forandret hvordan hun selv tenkte om miljøproblematikk. En uttalelse som selvfølgelig falt i god jord hos forsamlingen.

Fortellingens kraft

Lektor og litteraturviter, Jørgen Moltubak, avsluttet en innholdsrik dag med et inspirerende foredrag om fortellingens kraft og betydningen av den. Han ga tips til hvordan lærere kan få elevene til å bruke kreativiteten sin i naturfaglige tekster, og oppfordret til å leke med sjangre.

Tilbakemeldingene på deltakerkonferansen er gode, og tyder på at deltakerne var svært fornøyde.

En skoleleder skriver:

«Synes alle foredragene var svært viktige for meg, og gav meg noe som jeg tar med meg tilbake til min skole!»

Maja Lunde Forfatter Maja Lunde i engasjert samtale med Lene Halvorsen og Karoline Mihle-Koller fra Den naturlige skolesekken.

Nettressurser