Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Naturfagsenteret får ansvaret for Observatoriet

Observatoriet, som sto ferdig i 1833, er den eldste bygninga ved Universitetet i Oslo og har vært svært sentral i norsk vitenskapshistorie. Nå får Naturfagsenteret ansvar for å fylle huset med læringsaktiviteter.

Observatoriet bak trær

Observatoriet ble oppført i 1831–1833 og var i bruk frem til 1934. Bygget har spilt en svært sentral rolle i norsk historie og nasjonsbygging. Observatoriets viktigste formål var å finne Christianias nøyaktige plassering på jordkloden. Dette hang både sammen med nødvendigheten av å forbedre kartlegging og oppmåling av Norge og å kunne etablere en fast, felles klokketid. Arbeidet med den norske almanakken, standardisering av mål og vekt, meteorologiske målinger og å gi et offisielt tidssignal var andre sentrale oppgaver.

Observatoriet i gamle dager Christopher Hansteen var Observatoriets første professor og var en internasjonal foregangsmann innenfor forskning på jordmagnetisme. Han og Observatoriets stab deltok i en rekke internasjonale samarbeids- og forskningsprosjekter. Hansteens etterfølgere deltok i omfattende kartleggingsprosjekter av stjernehimmelen.

 

Skoleprosjektet «En dag på Observatoriet»

Fra 2012 til 2020 var den primære virksomheten på Observatoriet undervisningstilbudet «En dag på Observatoriet». Skoleprosjektet var et heldagstilbud til Oslos 4. og 7. klasser som tok utgangspunkt i husets historie og kompetansemålene i naturfag, matematikk og samfunnsfag. Målet med Skoleprosjektet var å bruke Observatoriet som ramme for å skape nysgjerrighet og interesse for realfag for barn og unge. Prosjektet ble finansiert av Oslo kommune.

Elever på besøk på Observatoriet

Undervisningstilbudet var en stor suksess, men ble avsluttet i 2020. I løpet av åtte år med drift rakk skoleprosjektet å ta imot omtrent 45 000 elever. I disse dager jobber Naturfagsenteret med å inngå en ny avtale med Oslo kommune om å ta imot skoleelever, og oppstart for dette blir allerede etter sommeren. Ambisjonen på sikt er fylle huset med en rekke ulike aktiviteter for elever i alle aldre, kompetanseheving for lærere, og mye mer. Observatoriet skal bli et senter og et sentrum for realfagene i fremtidens undervisning og læring!