Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsplan (2002)

Forrige virksomhetsplan (fra 1994) var sentrert rundt 4 hovedpunkter. Vi følger de samme hovedpunktene i denne planen.

 1. Oppbygging og drift av nettverket
  • Avholde styremøte
  • Avholde årsmøte i forbindelse med ”Notodden-seminaret”
  • Oppdatere medlemslister
  • Innkreve kontingent
  • Få endelig vedtak på navn og logo, ev utarbeide ny logo
  • Arbeide for å gjøre nettverket kjent gjennom tidsskrifter aviser etc
  • Arbeide for kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk / organisasjoner som arbeider med naturfagdidaktikk og med å styrke naturfaget i skolen
 2. Styrke naturfaget innen lærerutdanningene
  • Arbeide for etterutdanningskurs for lærerutdannere
  • Sikre bevilgninger til å fortsette ”Notodden-seminara”
  • Sikre bevilgninger til å fortsette NSM-konferansene
  • Arbeide for nye kurs innen naturfaga
  • Være aktive i arbeidet med organisering av ny lærerutdanninger
  • Følge opp og støtte Jørn Nyberg i arbeidet som ny kontaktperson for styrking av naturfag
  • Drive aktiv informasjonsvirksomhet overfor UFD og Stortinget i saker som har med naturfag i skolen å gjøre
  • Stimulere til aktiv deltaking i den offentlige debatten (aviser etc)
 3. Fremme FOU innen naturfagenes didaktikk
  • Arbeide for å få tidsskriftet Naturfag elektronisk
  • Stimulere til FOU-viksomhet innen naturfag blant lærerutdannere
  • Arbeide for korte forskerkurs / publiseringskurs for lærerutdannere
  • Stimulere til utveksling av manus før publisering
  • Stimulere til å legge ut lenker av undervisningsopplegg etc på Nettverkets hjemmesider
  • Stimulere til faglige diskusjoner / kollokviegrupper via Nettverkets hjemmesider
 4. Styrke naturfag i norsk skole
  • Arbeide for at Nettverket skal være høringsinstans for alle nye planer og annet som angår naturfag i  norsk skole
  • Invitere beslutningstakere (UFD / Stortinget) til seminarer arrangert i nettverkets regi
  • Drive aktiv informasjonsvirksomhet overfor UFD og Stortinget i saker som har med naturfag i skolen å gjøre
  • Stimulere til aktiv deltaking i den offentlige debatten (aviser etc)