Hopp til hovedinnhold

Naturfagkonferansen 2022

Temaet for Naturfagkonferansen 2022 var kjerneelementet Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. I 2023 blir konferansen arrangert torsdag 19. oktober.

 

Fjorårets program (2022)

09.30 – 11.00

Plenum (streames)

Naturfagsenteret ønsker velkommen.
Merethe Frøyland (streames)

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter – hva betyr det i praksis?
Berit Haug, Sonja Mork, Øystein Sørborg (streames)

Slik praktiserer vi kildekritikk i forskning.no
Nina Kristiansen (streames)

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 12.00

Plenum

Mikrometeoritter – og hvordan vi kan finne dem
Jon Larsen

Det forunderlige havet
Pia Ve Dahlen

12.00 – 13.00 Lunsj og utstillinger
13.00 – 14.00

Parallellsesjoner

= barnetrinn = ungdomstrinn = videregående

Hjelp til selvhjelp for lærere – sikkerhet i kjemi- og naturfagundervisningen
Kirsten Fiskum og Svein Tveit

barneskole ungdomsskole videregående

Observatoriet – museum som alternativ læringsarena
Anette Braathen og Geir Ramstad Sletvold

barneskole ungdomsskole videregående

AVLYST Eksperiment? Observasjon? Hypotese? Forutsigelse? Variabel?
Sonja M. Mork og Berit Haug

barneskole ungdomsskole videregående

AVLYST Burde Freya skytes? Gyldige begrunnelser for og imot
Eldri Scheie

barneskole ungdomsskole videregående

Prøv ut praksiser og tenkemåter på barnetrinnet
Aud Ragnhild Skår og Maria Gaare Dahl

barneskole

Skaperskolen – læring gjennom laging
Subashini P. Ruben og Celine Aas

barneskole

Praksiser og tenkemåter i Viten-programmene Virus og Platetektonikk
Wenche Erlien

Leseverktøy i naturfag
Veronika Hemmerle og Karoline Fægri

Kreativitet, programmering og læring i realfagene på ungdomstrinnet
Berit Bungum og Eirik Lyngvær

ungdomsskole

Hvordan jobbe med naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter i naturfag på Vg1?
Majken Korsager og Berit Reitan

videregående

Å lære naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter gjennom feltarbeid
Pernille Bronken Eidesen

videregående
14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 15.30

Plenum (streames)

Teknologi og skaperglede i klasserommet
Liv Oddrun Voll og Per Øyvind Sollid (streames)

Kreativitet i verdsleiande forsking
Unni Eikeseth (streames)