Hopp til hovedinnhold

NNN-seminaret

NNN-seminaret 2024 (tidl. Hell-seminaret) blir arrangert i Oslo 13.–14. november, og vil henge sammen med avslutningsseminar for TRELIS – Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag som arrangeres 12. november på samme sted.

Hell-seminaret 2023 ble arrangert 15.–16. november på Hell. Temaet var handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

Program 2023 (fjorårets)

Onsdag 15. november 2023

09.30 – 10.00

Kaffe/te/frukt før oppstart

10.00 – 10.30

Introduksjon, informasjon og presentasjonrunde
Merethe Frøyland (Naturfagsenteret) og Mari Heum Sjøberg (leder, NNN)

10.30 – 11.30

The role of sustainability in the PISA Science framework for 2026; A call to action for science teacher education
Professor Doris Jorde (Universitetet i Oslo)

11.30 – 11.45

Kaffe/te/frukt

11.45 – 13.00

Faglige bidrag fra faginteressegrupper

  • Naturfaget i barnehagelærerutdanningen: Holdninger og overbevisninger rundt naturfag hos pedagogiske ledere. Foreløpige resultater fra intervensjonsstudien Språksterk 1-6. Asbjørn M. Hov, Unni Vik, Guri Langholm (Naturfagsenteret)
  • Naturvitenskapens egenart i naturfaget

13.00 – 13.45

Lunsj

13.45 – 15.15

Faglige bidrag fra faginteressegrupper

  • Tradisjonell kunnskap i naturfaget
  • Programmering i naturfaget: Å feile og rette feilen – lærerstudenters arbeid med algoritmisk tenkning og feilsøking.
    Kristin Ebbesen (HINN), Siv G. Aalbergsjø (OsloMet) og Vibeke Schrøder (Københavns Professionshøjskole)
  • Representasjoner i naturfaget

BLU, innledere: Kommer
GLU, innleder: Kommer
PPU/lektor, innleder: Kommer

15.15 – 15.30

Kaffe/te/frukt

15.30 – 16.30

Faginteressegrupper arrangerer møter

18.00 – 18.30

Kveldsforedrag: Biologisk kjønn og onani
Alex Strømme

19.00 –

Middag

 

Torsdag 16. november 2023

09.00 – 09.15

Felles oppstart i hovedsal

09.15 – 10.15

Bærekraftundervisning fra teori til praksis – med erfaringer fra Den naturlige skolesekken og fremover
Faglig bidrag fra FIG-UBU v/ Eldri Scheie, Eli Munkebye og Anja Gabrielsen

10.15 – 10.30

Kaffe/te/frukt

10.30 – 11.30

Parallellsesjoner (separat for BLU, GLU og PPU)
Gruppearbeid/diskusjon

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

FoU-presentasjoner – parallellsesjon 2A, 2B og 2C

13.15 – 13.30

Kaffe/te/frukt

13.30 – 14.45

FoU-presentasjoner – parallellsesjon 3A og 3B

14.45 – 15.00

Oppsummering og avslutning