Hell-seminaret

Hell-seminaret 2022 blir arrangert 15.–16. november.

Program og påmeldingsinformasjon kommer til høsten. Nedenfor kan du se programmet som var i fjor.

Program Hell-seminaret 2021

Onsdag 17. november 2021

09.00 – 10.00

Kaffe/te/frukt før oppstart

10.00 – 10.30

Introduksjon/informasjon
Merethe Frøyland (Naturfagsenteret) og Frode Skarstein (leder, NNN)

10.30 – 11.15

Naturfag i norsk utdanning: Suksess eller problembarn? Et tilbakeblikk og noen tanker om framtida
Professor emeritus Svein Sjøberg (UiO)

11.30 – 12.30

Internasjonale perspektiver på forskning i naturfagdidaktikk
Professor Ellen K. Henriksen (Oslo Met)

12.30 – 13.15

Lunsj

13.15 – 15.00

Fremtidens medborgere
Parallellsesjon med innledere (separat for BLU, GLU & PPU):

13:15-13:45 Innledning
13:45-14:45 Gruppearbeid/diskusjon
14:45-15:00 Oppsummering innen programmene

BLU, innledere: førstemanuensis Claudia Melis og førsteamanuensis Per-Arvid Wold, begge ved Dronning Mauds Minne Høyskole
GLU, innleder: universitetslektor Unni Eikeseth, NTNU
PPU/lektor, innleder: professor Stein Dankert Kolstø, UiB

15.00 – 15.15

Felles oppsummering/deling

15.15 – 15.30

Kaffe/te/frukt

15.30 – 16.15

Hope matters: Why Changing the Way We Think Is Critical to Solving the Environmental Crisis
Elin Kelsey (University of Victoria School of Environmental Studies, BC, Canada)

17.00 – 18.30

Årsmøte NNN

19.30 –

Middag

 

Torsdag 18. november 2021

09.00 – 10.15

Forskningspresentasjoner – sesjon 1

10.15 – 10.30

Kaffe/te/frukt

10.30 – 11.30

Forskningspresentasjoner – sesjon 2

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 14.30

Det samfunnsaktuelle naturfaget – utdanningspolitisk diskusjon

Førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme (UiO) innleder med refleksjoner rundt tverrfaglige tema i utdanning. Paneldeltakere: Svein Sjøberg, Ellen Henriksen, Anne Myklebust Lynngård, Unni Eikeseth, Stein Dankert Kolstø.

14.30 – 15.00

Oppsummering og avslutning