Hopp til hovedinnhold

Realfagkonferansen

Realfagkonferansen er ein inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærarar. 

Realfagkonferansen

Plenumforedrag til ettertanke for alle – parallellsesjonar til nytte for kvar enkelt.

Inspirasjon, fagleg påfyll, praktiske aktivitetar og nettverk.

Konferansen er gratis og for realfaglærarar frå første trinn på barneskolen til siste trinn på vidaregåande, men det er sjølvsagt også mogleg for andre interesserte å melde seg på.

Konferansen blir arrangert av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU, Naturfagsenteret og Matematikksenteret.

Nettressurser