Hopp til hovedinnhold

Realfagsløyper

Gjennom DeKomp tilbyr Naturfagsenteret veiledning av skoler som arbeider med Realfagsløyper, enten gjennom nettverk bestående av ulike skoler i samme kommune eller ved oppfølging av enkeltskoler. Veiledningen kan foregå ved fysiske eller digitale seminarer, eventuelt en hybridløsning der lærere er samlet i egne kohorter.

Realfagsløyper er et verktøy for didaktisk kompetanseutvikling  med fokus på bærende prinsipper i fagfornyelsen. Store deler av innholdet i Realfagsløyper er overførbart og relevant på tvers av fag, og kan med fordel gjennomføres av hele skolens personale. Verktøyet er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Les mer om Realfagsløyper her: Realfagsløyper.no

Dette sier deltakere fra DeKomp-samarbeid om utbytte fra arbeid med Realfagsløyper:

Sitater fra lærere og skoleledere som har deltatt i et Realfagsløype-nettverk Sitater fra lærere og skoleledere som har deltatt i et Realfagsløype-nettverk gjennom et skoleår.

Siden høsten 2018 har Naturfagsenteret veiledet skoler i flere kommuner:

  • Asker
  • Bærum
  • Oslo
  • Trondheim
  • Ullensaker

Nettverk i Realfagsløyper

Ved å delta i nettverk får deltakerne veiledning i å lede arbeid med Realfagsløyper på egen skole og får i tillegg anledning til å utveksle erfaringer på tvers av skoler i nettverket. Deltakerne leder gjennomføring av en modul på egen skole mellom hver nettverkssamling. Figuren under viser strukturen for gjennomføring av Realfagsløype-nettverk gjennom et skoleår:

Figur 2: Struktur for nettverk i Realfagsløyper. Figur 2: Struktur for nettverk i Realfagsløyper.

Oppfølging av enkeltskoler

Naturfagsenteret tilbyr også oppfølging av enkeltskoler i arbeid med Realfagsløyper. Veiledning av enkeltskoler kan foregå ved at Naturfagsenteret leder og fasiliterer arbeidet med modulen på skolen, eller ved at vi veileder enkelte ressurspersoner ved skolen i å lede arbeidet. Noen av skolene vi har samarbeidet med har også valgt en kombinasjon, der at Naturfagsenteret leder skolens personale gjennom første modul, for deretter å veilede noen ressurspersoner i å lede arbeidet videre. Hvordan veiledninga skal foregå avtales i samarbeid med skolen.

realfagsløyper-banner