Hopp til hovedinnhold

Kompetanseheving for lærer på ungdomstrinnet

Oslo kommune og Naturfagsenteret samarbeider om kompetanseheving for lærere på ungdomstrinnet i teknologi og programmering. Samlingene består av faglig kompetanseheving og erfaringsdeling. Det er lagt opp til mellomarbeid mellom samlingene i egen klasse. Alle samlingene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. 

 

 

Samarbeider omfatter fire samlinger med varighet fra kl 12:00–16:00. Samlingene legger vekt på utforskende og skapende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

Vi vil ta utgangspunkt i undervisningsopplegget Internett fanger (Skaperskolen.no) for ungdomstrinnet. Gjennom opplegget skal elevene blir kjent med de viktigste elementene til internett og hvordan de virker sammen som et system. Elevene skal lage en modell av internett og bruke den til å lage en bevisstgjøringsfilm om fordeler og ulemper ved internett. 

Internett fanger  

Samling 1:  Planlegging av skaperaktivitet

Onsdag 29.september klokken 12:00-16:00.                                                         Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr.                                Det blir servert en lett lunsj.  

Internett

                                       

Innhold:

 • Naturfag og teknologi i fagfornyelsen
 • Innarbeiding av sentrale begreper som funksjon, form, materialer og egenskaper.
 • Utprøving av analoge læringsaktiviteter fra undervisningsopplegget "Internett fanger"

 

Samling 2: Ideprosesser og øving med micro:bit

Tirsdag 02.november klokken 12:00-16:00.                                                         Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr.                                Det blir servert en lett lunsj.  

Micro:bit

                                       

Innhold: 

 • Model av Wifi og 4G
 • Utforskende aktivitet om dekning som fenomen ved bruk av micro:bit
 • Ideprosess (generere og videreutvikle ideer – skaperskolen)
 • Utforskende og skapende aktiviteter i klasserommet

 

Samling 3: Bygge modell av internett som system

Torsdag 27.januar klokken 12:00-16:00.                                                         Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr.                                Det blir servert en lett lunsj.  

Elever i klasserom

                                  

Innhold: 

 • Bygge modell av internett som system
 • Lærerrolle: den kloke lederen- hvordan veilede kreative prosesser

 

Samling 4: Skaperskolemetodikk og læring i naturfag

Tirsdag 15.mars klokken 12:00-16:00.                                                         Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr.                                Det blir servert en lett lunsj.  

 

skaperskolen

                                   

Innhold: 

 • Erfaringsdeling fra egen utprøving
 • Skapende aktiviteter i naturfag 
 • Skaperskolemetodikk: planlegging, vurdering, lærerroller og elevtyper
 • Hva har vi gjort og hva har vi lært – læring i naturfag og teknologi
 • Grunnstrukturer i programmering