Kompetansehevingskurs for lærer på ungdomstrinnet i teknologi og programmering: «Systemforståelse gjennom skaperglede»

Utdanningsetaten i Oslo og Naturfagsenteret har inngått avtale om utvikling av kompetansehevingskurs i områdene programmering, teknologi og naturfagdidaktikk innen ordningen Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på ungdomstrinnet. Alle kursdagene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. Undervisningsoppleggene legger vekt på utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

Kurset «Systemforståelse gjennom skaperglede» består av fire kursdager og utprøving av aktivitetene med elever mellom kursdagene. Kurset vil gi en innføring i internett som system og informasjonsflyt mellom sender og mottaker. Det vil også bli lagt opp til modellering av enkelte funksjoner.

prio1 right elkom

 

Kursdag 1:  Planlegging av skaperaktivitet

Sted: Boblemodell Skaperskolen

Tid: 03. februar 2021, kl 12.00-16.00                                       

Innhold: 

 • Intoduksjon til boblemodell 
 • Introduksjon til lærerroller i et skaperverksted
 • Teknologi i fagfornyelsen 
 • Bruk av micro:bit i fag
 • Planlegging og gjennomføring 

 

Kursdag 2: Ideprosesser og øving med micro:bit

Sted: Micro:bit

Tid: 24. mars 2021, kl 12.00-16.00                                         

Innhold: 

 • Model av Wifi og 4G
 • Utforskende aktivitet om dekning som fenomen ved bruk av micro:bit
 • Ideprosess (generere og videreutvikle ideer – skaperskolen)

 

Kursdag 3: Bygge modell av interett som system

Sted: Elever i klasserom

Tid: 05. mai 2021, kl 12.00-16.00                                        

Innhold: 

 • Bygge modell av internett som system
 • Lærerrolle: den kloke lederen- hvordan veilede kreative prosesser

 

Kursdag 4: Skaperskolemetodikk og læring i naturfag

 

Sted: skaperskolen

Tid: 02. juni 2021, kl 12.00-16.00                                         

Innhold: 

 • Erfaringsdeling fra egen utprøving
 • Skapende aktiviteter i naturfag 
 • Skaperskolemetodikk: planlegging, vurdering, lærerroller og elevtyper
 • Hva har vi gjort og hva har vi lært – læring i naturfag og teknologi