Hopp til hovedinnhold

Utforskende undervisning

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i utforskende undervisning og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på barnetrinnet. Kursene tar utgangspunkt i undervisningsopplegg fra naturfag.no som er designet for å fremme dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter integreres i undervisningsoppleggene. Alle kursdagene legger vekt på relevante naturfaglige tema og på hvordan lærere ved hjelp av ulike strategier kan tilrettelegge for at elevene kan jobbe utforskende. Kurset inkluderer relevant teori, utprøving av undervisningsressurser og erfaringsdeling. Lærersitater Sitater fra lærere som har deltatt på kurs.

 

Etablerte partnerskap

  Elever som studerer steiner