Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling for barnehagen

Naturfagsenteret deltar i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis. Naturfagsenteret gjør erfaringer i praksisbarnehager som vi tar med oss når vi etablerer nye ressurser på nettsidene våre. Dette materiellet vil være tilgjengelig for alle barnehager i Norge. Vi har prosjekter som er knyttet opp til barnehagens verdigrunnlag og barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Bærekraftig utvikling og realfagsløyper

Naturfagsenteret og Flora kommune har lenge samarbeidet om kompetanseutvikling innen bærekraftig utvikling for barnehagene. Høsten 2019 startet et forskningsprosjekt som knytter sammen bærekraftig utvikling og realfagsløyper. 

Les mer

Digitale verktøy i barnehagen

Prosjekt 1

Naturfagsenteret inngår i et ReKomp-samarbeid med USN om digitale verktøy i barnehagen.

Målet er at de ansatte i barnehagen skal bli kjent med IKT redskaper som kan benyttes opp mot matematikk, naturfag og språk, samt bli kjent med metoder som realfagsløyepene for å komme i gang med temaene. De ansatte skal bli kjent med måter å bruke IKT på som gjør at de kan skape situasjoner som fremmer språkutvikling og lek med realfag i barnehagen eller ute på tur.

Målet for barna er at digitale verktøy skal brukes når dette kan forsterke opplevelser eller læringssituasjoner, og at barna skal være aktive og kreative brukere, framfor passive konsumenter.

Prosjekt 2

ReKomp-prosjekt om digitale verktøy sammen med OsloMet, knyttet til fire barnehager i Bjerke bydel. Vi bidrar med kurs og ressurser på bruk av digitale luper. Vi ser på den praktiske bruken både ute og inne, didaktiske grep og naturkunnskap.

Barnehagens verdigrunnlag

Naturfagsenteret samarbeider med OsloMet og en Oslo -barnehage om barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen vil i barnehageåret 2020-2021 ha bevegelsesglede som tema i årsplanen og i deres arbeid med barna. De ønsker kompetanseutvikling i hvordan vi kan jobbe med livsmestring og helse generelt og bevegelsesglede spesielt. Målet er engasjerte voksne og aktive barn. Bruk av realfagsløper.no om bærekraft kan også være aktuelt.