Hopp til hovedinnhold

Kompetanseheving i teknologi, programmering og skaperskolemetodikk

Eidsvoll kommune og Naturfagsenteret har inngått avtale om utvikling av kompetansehevingskurs i områdene programmering, teknologi og skaperskolemetodikk innen ordningen Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr en kurspakke som går over fire kurssamlinger med varighet fra 11.30-15.30. Alle kurssamlingene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til skaperverksted i skolen. Relevant innhold skal belyses på tvers av naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Målgruppen er hele skolen og mellom kurssamlingene skal kursdeltakerne teste ut elementer med programmering fra skaperskolen i egen klasse. Gjennom at deltakerne bidrar med tilbakemeldinger og erfaringer fra egen utprøving, blir kurset et samarbeid med mål om gjensidig kompetanseutnyttelse.

Vi vil ta utgangspunkt i undervisningsopplegg fra Skaperskolen.

Skaperverksted Foto: Gorm K. Gaare

 

Samling 1:

2. september, klokken 11.30-15.30

Denne samlingen skal gi en grundig innføring i hvordan man starter medprogrammeringsundervisning. Fokuset gjennom hele samling 1 vil være på grunnstrukturer og ferdighetstrening i programmering.

Innhold: Elever programmering

 • Hvorfor programmering i skolen
 • Grunnstrukturer i programmering
 • Hvordan trene ferdigheter som er viktige i programmering
 • Eksempler på aktiviteter som underviser programmering uten datamaskiner

 

 

Samling 2

28. oktober, klokken 11.30-15.30

På denne samlingen skal vi introdusere skaperverksted i skolen, og vise hvordan arbeidsmåter og metodikk fra skaperskolen egner seg godt for tverrfaglig undervisning med bruk av programmering.

Innhold: Boblemodell Skaperskolen

 • Skaperverksted i fagfornyelsen.
 • Planleggingsverktøy: hvordan planlegge en aktivitet og undervisning i et skaperverksted
 • Gjennomføring av skapende aktiviteter
 • Skaperskolen og programmering

 


Samling 3
 

09. desember, klokken 11.30-15.30 

Denne samlingen skal vi se på planlegging og gjennomføring av et større og mer omfattende undervisningsopplegg, som tar i bruk programmering og skaperverksted. Vi vil også ha fokus på dokumentering av elevenes tenking i skapende prosesser.

Innhold: Kreativ programmering Illustratør: Elisabeth Rebekka Killie Kanebog

 • Hvordan kan man bruke planleggingsverktøyet for å sikre at elevene får rett mengde informasjon til rett tid.
 • Hvordan sikre forkunnskaper og bruke støttestrukturer
 • Prinsipper for dokumentering av tenking
 • Teste ulike metoder for å dokumentere tenking
 • Bruk av programmering og vinylkuttere

 

 

Samling 4:

17. februar, klokken 11.30-15.30

Denne samlingen handler om å være den kloke lederen i skaperverkstedet, og hvordan undervise programmering uten å nødvendigvis selv være ekspertene rommet.

Innhold: Skaperlærerens roller Illustratør: Elisabeth Rebekka Killie Kanebog

 • Prinsipper for den kloke lederen
 • Hvordan bygge opp et kreativt klima
 • Eksempler på aktiviteter som bygger et kreativ klima
 • Elevbehov og lærerrollen i et skaperverksted

 

Mellomarbeid:

Kommer senere tilpasset lærernes behov og fremgang i kurset.

 

Samling 5:

31. mars, klokken 11.30-15.30 Dekomp

På denne samlingen skal deltakerne sitte i grupper fra samme trinn og utvikle sitt eget

undervisningsopplegg som følger prinsippene for et skaperverkstedsopplegg. De får kurset til å

planlegge under veiledning fra kursholdere, og må regne med å fortsette etter kurset for å få det ferdig.

 

Etterarbeid:

Gjennomføre det planlagte undervisningsopplegget