Hopp til hovedinnhold

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning (EVU) er viktig for økt kompetanse og kontinuerlig faglig utvikling. Vi utvikler kurs for lærere og lærerutdannere og forsker på design, gjennomføring og utbytte av EVU. 

  • Korsager, M., Reitan, B., & Dahl, M. G. (2023). Kompetanseutvikling i et profesjonelt læringsfellesskap: En studie av læreres samtaler om undervisning for dybdelæring. Nordic Studies in Science Education, 19(1), 4-19. https://journals.uio.no/nordina/article/view/8963/8484 
  • Korsager, M., Reitan, B., & Haslekås, C. (2023). Læreres erfaringer med kompetanseutvikling i et online profesjonelt læringsfellesskap. Nordic Studies in Science Education, 19(1), 49-61. https://journals.uio.no/nordina/article/view/8985/8487
  • Korsager,M.; Reitan, B.; Dahl, M. G.; Skår, A. R. & Merethe Frøyland (2022). The art of designing a professional development programme for teachers. Professional Development in Education, https://doi.org/10.1080/19415257.2022.2038234
  • Mork, S. M.; Henriksen, E. K.; Haug, B. S.; Jorde, D. & Frøyland, M. (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education, 43(18), 3018-3034. https://doi.org/10.1080/09500693.2021.2006819
  • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education, 100(9), 103286.
    https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103286