Hopp til hovedinnhold

Til skoleleder – handlingsplan

Vi anbefaler at skoler/skoleeier utvikler en handlingsplan for elever med stort læringspotensial.

I figuren under har vi de viktigste elementene i en handlingsplan for elever med stort læringspotensial.

elementer i skolens handlingsplan for elever med stort læringspotensial

Rammefaktorer og noen råd:

 • Rektor er ansvarlig for strategien på dette området
 • Finn fram til engasjerte medarbeidere for å utvikle en handlingsplan
 • Lag en oversikt over eksisterende ressurser og tiltak
 • Ikke gap for høyt i begynnelsen: Start med en eller to strategier
 • Prøv ut disse strategiene og vær villig til å endre og utvide

Skolens ledelse bør:

 • Søke støtte til lærerne i eksterne ressurser (PPT, digitale hjelpemidler utviklet for elevgruppen, Naturfagsenteret, Matematikksenteret, Utdanningsdirektoratet)
 • Gi involverte lærere muligheter for faglig utvikling
 • Gi involverte lærere tilstrekkelig planleggingstid
 • Sørge for av alle fagområder (eventuelt trinn) har en lærer som ansvarlig for å planlegge de faglige utfordringene

Eksempel på mål for skolens arbeid:

Vår skole vil skape et læringsmiljø som skal motivere alle elever til å utvikle sitt potensial, inkludert de som viser stort læringspotensial innenfor naturfagene/realfagene.

Hvordan skal skolen identifisere elever med stort læringspotensial?

Hvem er disse elevene? Her er et forslag til valg av definisjon:

Elever med stort læringspotensial er elever som oppnår eller som har potensial til å oppnå gode resultater, på et nivå betydelig utover resten av sine jevnaldrende i vår skole.

For å finne fram til elever med stort potensial innenfor et bestemt område, bør vi ha som mål å sikre at alle elever har hatt mulighet til å lære og lykkes i dette området.

Elever med stort læringspotensial kan kartlegges ved hjelp av et knippe kriterier. Den spesifikke fremgangsmåten vil variere i henhold til fagområdet, men vil inneholde elementer av følgende framgangsmåter:

 • Anbefaling fra lærere
 • Vurderingsresultater, både underveis- og sluttvurderinger
 • Anbefaling fra venner
 • Anbefaling fra foreldre
 • Selvnominering
 • Anbefaling fra en tidligere lærer og/eller tidligere skole
 • Referanser fra PPT

Ulike sjekklister som lærere kan bruke for å observere og identifisere disse elevene i klasserommet, finner dere på siden Kjennetegn og kartlegging av elever med stort læringspotensial i naturfag.

Noen påminnelser som kan være nyttig å diskutere med lærerne

 • Alle på vår skole har et ansvar for å akseptere og anerkjenne elevenes evner
 • Unødvendig repetisjon av skolearbeid er demotiverende, som medfører at de demotiverte elevene ikke alltid får utviklet sitt potensial
 • Noen ganger kan det være noe press fra medelever for å “underprestere”

Legg til rette for dybdelæring og mer komplekse læringsmuligheter

 • Muligheter for utvidelse, dybdelæring og berikelse bør bygges inn i alle arbeidsplaner. Hvert hovedområde i læreplanen skal ha en referanse til elever med stort læringspotensial. Planen bør ha beskrivelse av prosedyre for utvelgelse av elever og hva strategien går ut på.
 • Mulige tilbud til elever med stort læringspotensial, finner du på siden Tilbud til elever med stort læringspotensial

Eksempler på spesifikke mål for skolen:

 • opprettholde et skolemiljø hvor det er akseptabelt å ha både lavt og stort potensial
 • oppfordre alle elevene til å være selvstendige elever
 • gjenkjenne prestasjoner (nivå for prestasjon)
 • tilby et bredt spekter av faglige aktiviteter
 • gi elevene arbeid på et passende nivå
 • gi muligheter for alle elever til å jobbe sammen med likesinnede jevnaldrende

Eksempler på mål som læreren ønsker å realisere:

 • Være bevisst på klasseromdifferensiering (både pedagogisk og av og til organisatorisk-midlertidige grupperinger på prosjekt arbeid men også muligheter for forsering)
 • Ha høye forventninger til elevene
 • Lage oppgaver som tar hensyn til elevenes eksisterende kunnskap, ferdigheter og forståelse
 • Planlegge berikelsesmuligheter/avanserte læringsmuligheter eller åpne oppgaver
 • Bruke utforskende læring i undervisningen

Nyttige bøker i skolebiblioteket:

 • samling av bøker, masteroppgaver, artikler, Udirs nettsider, nettsider fra nasjonale sentrene