Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling

I tråd med Jøsendalutvalgets anbefalinger har Naturfagsenteret planer om å etablere en forsknings- og utviklingsbase for elever med stort læringspotensial, der mulighetene for samarbeid og samhandling med UH-sektoren og skoler vil være sentral. Det er en kjensgjerning at vi i Norge har lite kunnskap om denne målgruppen i skolen. Kvalitet på undervisningsressurser og tiltak vil kunne sikres gjennom forskning på feltet. En slik satsing vil også kunne bidra til at nyere forskning formidles til sektoren, slik Jøsendalutvalget påpeker.

Med støtte fra Statoil har Naturfagsenteret tilsatt professor Ella M.C. Idsøe som skal bidra til utvikling av kompetanse og kvalitet i dette tiltaket.