Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter var et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret. Forskningsdelen av prosjektet, var finansiert av Norges forskningsråd og ble ledet av professor Marianne Ødegaard. Berit S. Haug, Sonja M. Mork og Gard Ove Sørvik deltok også som forskere i prosjektet. Forskningsdelen ble offisielt avsluttet høsten 2013. Se mer informasjon om forskningsresultatene under Publikasjoner og medieomtaler.

Spor etter Forskerføtter

a) Forskerføtter og leserøtter handlet om barnetrinnet, men Naturfagsenteret bruker nå resultatene og erfaringene fra forskningsprosjektet til utvikling og tilpasning av undervisningsopplegg for alle trinn. Undervisningsoppleggene er skreddersydd etter læreplanen ved at forskerspiren, grunnleggende ferdigheter og faglige tema er fullstendig integrert

b) etterutdanningskursene Nøkler til naturfag for lærere på barnetrinnet videreføres (pr mars 2017)

c) høsten 2016 startet Sonja M. Mork og Berit S. Haug et nytt FoU-prosjekt, Deep Learning. Prosjektet forsker på elever og lærere som tar i bruk undervisningsopplegg som er utviklet for å fremme dybdelæring.

 

Nøkler til naturfag, 5.–7. trinn
Forskerføttermodellen
Kurs for 2.–4. trinn
Kurs
Læringsressurser
Læringsressurser
Publikasjoner og medieomtaler
Publikasjoner og medieomtaler