Hopp til hovedinnhold

Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter var et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret. Forskningsdelen av prosjektet, var finansiert av Norges forskningsråd og ble ledet av professor Marianne Ødegaard. Berit S. Haug, Sonja M. Mork og Gard Ove Sørvik deltok også som forskere i prosjektet. Forskningsdelen ble offisielt avsluttet høsten 2013. Se mer informasjon om forskningsresultatene under Publikasjoner og medieomtaler.

Spor etter Forskerføtter

a) Forskerføtter og leserøtter handlet om barnetrinnet, men Naturfagsenteret bruker nå resultatene og erfaringene fra forskningsprosjektet til utvikling og tilpasning av undervisningsopplegg for alle trinn. Undervisningsoppleggene er skreddersydd etter læreplanen ved at forskerspiren, grunnleggende ferdigheter og faglige tema er fullstendig integrert

b) høsten 2016 startet Sonja M. Mork og Berit S. Haug et nytt FoU-prosjekt, Deep Learning. Prosjektet forsker på elever og lærere som tar i bruk undervisningsopplegg som er utviklet for å fremme dybdelæring.

Undervisningsopplegg

Gjennom Forskerføtter og leserøtter ble undervisningseopplegg fra det amerikanske prosjektet Seeds of Science, Roots of Reading (Barber et al. 2007, Cervetti et al. 2006) oversatt og tilpasset. Disse er tilgjengelig nederst på siden Rike undervisningsopplegg på naturfag.no.

Sentrale prinsipper i disse undervisningsoppleggene er:

  1. Varier aktiviteter: Gjør det! Les det! Si det! Skriv det!
  2. Gi elevene utforskende aktiviteter (førstehånds og andrehånds)
  3. Fokuser på få begreper
  4. Gi tydelige instruksjoner og vis sammenhenger
  5. Synliggjør naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

I Forskerføtter og leserøtter ble denne definisjonen av utforskende undervisning brukt:

Utforskende undervisning er drevet av nysgjerrighet. Det involverer undring, å stille spørsmål og å observere. Det innebærer også å lese bøker om hva andre har lært, planlegge undersøkelser, samle og analysere informasjon, tenke over hva en har lært i lys av nye bevis, og å foreslå forklaringer og forutsigelser. Utforskende undervisning fordrer kritisk og logisk tenkning, å tenke over alternative forklaringer og evne til å forandre egne ideer. Både forskere og gode lesere er utforskende! (Barber, 2009)

Systematisk arbeid med utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter knyttet til et tema i naturfag gir synergieffekter: Elevene bruker grunnleggende ferdigheter for å lære naturfag samtidig som naturfag brukes som en kontekst for elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Undervisningsoppleggeene fra Forskerføtter og leserøtter går over flere uker, har tydelig progresjon og vekt på utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter.

Referanser

Barber, J., Pearson, Cervetti, Bravo, Hiebert, Baker, . . . Webb. (2007). An integrated Science and Literacy Unit. Seeds of Science. Roots of Reading. Nashville: Delta Education.

Barber, J. (2015). How to Design for Breakthrough: A story of Collaborative Design across Disciplines. Educational Designer. Journal of the International Society for Design and Development in Education, 2(8), 1–27.

Cervetti, G. N., & Barber, J. (2008). Text in Hands-On Science. In E. H. Hiebert & M. Sailors (Eds.), Finding the right texts for beginning and struggling readers: Research-based solutions. New York: Guilford.

Cervetti, G. N., Pearson, P. D., Bravo, M. A., & Barber, J. (2006). Reading and writing in the service of inquiry-based science. In R. Douglas, M. Klentschy & K. Worth (Eds.), Linking science and literacy (pp. 221–244). Arlington, VA: NSTA Press.

Ødegaard, M., Haug, B. S., Mork, S. M., & Sørvik, G. O. (2016). På forskerføtter i naturfag: Universitetsforlaget.