Hopp til hovedinnhold

Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for forberedelse til fagfornyelsen gjennom didaktisk kompetanseutvikling, og gjennomføres lokalt på skolen eller i barnehagen. Store deler av innholdet i Realfagsløyper er overførbart og relevant på tvers av fag, og kan med fordel gjennomføres av hele skolens personale. Verktøyet er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Les mer om Realfagsløyper her: Realfagsløyper.no

Naturfagsenteret tilbyr også oppfølging av enkeltskoler i arbeid med Realfagsløyper. Veiledning av enkeltskoler kan foregå ved at Naturfagsenteret leder og fasiliterer arbeidet med modulen på skolen, eller ved at vi veileder enkelte ressurspersoner ved skolen i å lede arbeidet. Noen av skolene vi har samarbeidet med har også valgt en kombinasjon, der at Naturfagsenteret leder skolens personale gjennom første modul, for deretter å veilede noen ressurspersoner i å lede arbeidet videre. Hvordan veiledninga skal foregå avtales i samarbeid med skolen.

Realfagsløyper er delt inn i disse temaene:
Barnehage: Kom godt i gang, Leke- og læringsmiljø, Språk og kommunikasjon, De yngste barna, Helhet og mangfold
Skole: Kom godt i gang, Ambisiøs og utforskende undervisning, Djupnelæring, Relevans og anvendelse, Språk og kommunikasjon, Vurdering og tilpasset opplæring, Helhet og mangfold

Oppdraget med å utvikle Realfagsløyper er gitt av Utdanningsdirektoratet til Naturfagsenteret og Matematikksenteret, og prosjektperioden er ut 2019. Forløperen til Realfagsløyper er Språkløyper, som utvikles av Lesesenteret og Skrivesenteret.

Prosjektleder

Nettressurser