Hopp til hovedinnhold

Realfagskommuner

I 2015 lanserte Regjeringen «Tett på realfag: Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)». Realfagskommuner var et sentralt tiltak i strategien. Målene med tiltaket var å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i matematikk og naturfag og få kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag. Utdanningsdirektoratet hadde det overordnede ansvaret for realfagskommunene. Samme direktorat tildelte midler til kommuner, universiteter og høgskoler og nasjonale sentre som har oppdrag i tiltaket.

Realfagskommunene opprettet lokale fagnettverk for barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Disse nettverkene var arenaer der deltakerne kan dele kunnskap og erfaring. Nettverkene ble driftet av kommunene, og en rekke universiteter og høgskoler hadde ansvar for å tilby faglig støtte og veilede utviklingsarbeid i disse nettverkene. Naturfagsenteret og Matematikksenteret var støttespillere for universitetene og høgskolene og koordinerer arbeidet på nasjonalt nivå.

Følgeevaluering av Realfagskommuner