Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Energikonferansen 23. januar 2024

I samarbeid med Olje- og energidepartementet arrangerer Naturfagsenteret energikonferanse for lærere fra ungdomsskolen og videregående skole den 23. januar 2024 på Scandic Oslo Airport.

Tidsramme: kl. 10.00-15.00.

Vi kan love dere en dag full av komplekse problemstillinger, rykende ferske forskningsresultater og spennende teknologiske løsninger! Statsråd Terje Aasland kommer og åpner konferansen, og dere vil bli kjent med Norsk nukleært forskningssenter som skal øke den nukleære kompetansen i Norge. Dette er kompetanse som kreves på områder som medisin, beredskap og energi. Men hvordan ser kompetansebehovet ut innen energisektoren? Dette er nyttig informasjon til elevene som skal ut i studier og arbeisliv, og det vil Forskningsrådet fortelle mer om. Samtidig må vi diskutere hvilket samfunn vi ønsker oss på andre siden av omstillingen vi står midt oppe i. Framtiden i våre hender vil snakke om etiske vurderinger, overforbruk og sparing som viktige innfallsvinkler i bærekraftsundervisningen. Kanskje vil mikronett med lokal energiproduksjon være en del av løsningen? Skanska skal fortelle oss hvordan dette fungerer på Brattørkaia i Trondheim. Det som er sikkert er at vi må gjøre kloke vurderinger når vi veier ulike interesser opp mot hverandre. Vi trenger energi, samtidig som vi må ta vare på naturgrunnlaget. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal fortelle om hvordan de jobber med å kvantifisere marine pattedyr og fugler for å vurdere påvirkning av havvind mellom ulike områder. I tillegg settes det selvfølgelig av tid til god lunsj og samtaler med lærere fra hele landet. Se vedlagte foreløpige program.

Vi har plass til 140 deltakere, og førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Påmeldingsskjema finner du her: https://nettskjema.no/a/356726

Naturfagsenteret dekker reise og evt. opphold for inntil to lærere fra hver skole. Dersom dere trenger overnatting må dere selv bestille og legge ut for rom, og fakturere dette sammen med reisekostnadene i etterkant av konferansen.

Ved spørsmål ta kontakt med anette.braathen@naturfagsenteret.no

Vi gleder oss!