ORCheSSE

Målet med prosjektet ORCheSSE – Online Resources for Chemical Safety in Science Education – er å dele erfaringer knyttet HMS-arbeid i skolens naturfag- og kjemiundervisning, og bruke disse erfaringene til å utvikle en nettbasert ressurs for lærere.

Skolelaboratoriet i kjemi og Naturfagsenteret, begge ved Universitetet i Oslo, deltar sammen med Stockholms Universitet, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Ljubljana i prosjektet. Prosjektet får støtte fra Erasmus+ og faller inn under Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practice.

Fra Skolelaboratoriet i kjemi deltar Karoline Fægri og Svein Tveit, og fra Naturfagsenteret deltar Øystein Sørborg og Kirsten Fiskum.

Prosjektperioden er 1.9.2020 – 31.8.2023.

Mer info om prosjektet hos Erasmus+ (ec.europa.eu)

Co-funded by Erasmus+