Hopp til hovedinnhold

ORCheSSE

I prosjektet ORCheSSE – Online Resources for Chemical Safety in Science Education – var målet å dele erfaringer knyttet kjemikaliesikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning, og bruke disse til å utvikle en nettbasert ressurs om kjemikaliesikkerhet for lærere, chesse.org.

CheSSE

Prosjektperioden for ORCheSSE var fra 1.9.2020 til 31.8.2023. Seksjon for kjemididaktikk og Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo deltok sammen med Stockholms Universitet, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Ljubljana. Prosjektet fikk støtte fra Erasmus+ og falt inn under Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practice.

Co-funded by Erasmus+

Nettressurser

(chesse.org)