Skaperskolen

Naturfagsenteret, i samarbeid med vitensentrene, har etablert prosjektet Skaperskolen for å ta skaperkulturen ut i skolen og nå flere barn og unge. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og målet er å inspirere til skapende aktiviteter og gi støtte til lærere.

skaperskolen

Digital teknologi er en viktig del av teknologi og en kjernekompetanse i digital teknologi er programmering. Teknologi, inkludert programmering er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evne og danner grunnlaget for den skaperkulturen som er etablert i de senere år.

Dette er det vi skal gjøre i prosjektet

skaperskolen.no