Hopp til hovedinnhold

Nettverkssamling 2012

6.–7. desember 2012 arrangerte Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU en nettverkssamling for lærere som underviser i teknologi og forskningslære. Her er presentasjonene som ble holdt på samlingen. Referat og deltakerliste finner du i høyremargen.

(Referatet fra Nettverkssamlingen publisert 24/1 inneholdt feil informasjon om finansieringen av  lærebokprosjektet for Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori. Dette ble rettet opp 25/1.)

Egil Olsen:
Hva finnes av læringsressurser?

Frode Øren:
Undervisningsressurser og kurs

Frede Thorsheim:
Skolelaboratoriet i Bergen, Spiss og Supermag, Turspor og G.O.Sars

Kjell Arnt Nystøl:
Luftromsteknologi fra fortid til fremtid

Peter van Marion:
Utforskende arbeidsmåter

Frode Øren:
Oppsummering av spørreundersøkelse

Tor Jan Aarstad:
Læreplanen: Ønsker vi oss forandringer og eventuelt hvilke?