Årssamlinga til Energinettverket 2011

Samlinga i Energinettverket 2011 vart arrangert av Steinkjer-nettverket. Dei hadde valgt Jægtvolden hotell på Inderøya som arena. Det var eit godt valg! Den lokale komiteen la ned eit stort arbeid og 97 deltakarar (ny rekord) fekk oppleve Vitensenteret i Steinkjer, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Campus Steinkjer med ny skule og friidrettshall, Mære landbruksskole og nærområdet rundt Jægtvolden. I tillegg hadde vi særs gode foredrag og aktivitetar. Nå kan du laste ned alle foredraga og sjå flotte bilete frå samlinga (sjå under vedlegg i høyre marg).
 

Stor innsats i luftige aktiviteter. Stor innsats i luftige aktiviteter.