Viten

Viten er et FoU-prosjekt knyttet til nettstedet viten.no som inneholder undervisningsprogrammer for naturfag. Viten-gruppen har jobbet med forskning knyttet til implementerering og bruk av Viten-programmer siden 1999. Forskningen er også en viktig del av utviklingen av nye Viten-programmer.

Elever som bruker viten.no

Viten ble startet opp som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fra høsten 2003 er drift, utvikling av nye Viten-programmer og forskning lagt under Naturfagsenteret.

Forskningsprosjektet ble ledet av Sonja M. Mork. Øystein Sørborg og Doris Jorde deltok også.

På andre språk

Nettressurser

(viten.no)
Forskningsprosjektet er avsluttet, men læringsplattformen lever i beste velgående.