Hopp til hovedinnhold

Nr. 1/16: FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans

Innhold:

Forord

1. Innledning
– Hvem er yrkesfageleven? – Sentrale dokumenter og bakgrunn for FYR – FYR-nettverket, roller og organisering – FYR-skoleringer – Utfordringer og muligheter – Handlingsrom i Kunnskapsløftet – Hva er relevant for yrkesfageleven? – FYR-koordinatorene for naturfag – Stortingsmelding 28

2. Mange erfaringer i mange rom – Samarbeidsmodellen
– En måte å organisere undervsningen på – En måte å undervise på – En måte å anvende læringsarenaer utenfor klasserommet på – Oppsummering

3. Hvordan organiseres FYR-arbeidet på skolene?

4. Erfaringer med Samarbeidsmodellen

5. Undervisningsopplegg
– Bilvoks (TIP) – Lage batteriladere av solceller (EL) – Kjøleboks (BA) – Velg en sjokolade (SS) – Velg et gulvbelegg (BA) – Hormonsjekken (HO) – Fra jern til rust til maling (DH)

6. Portrettintervjuer – Hildegunn Moland – Lars Kristian Asbjørnsen

7. Vedlegg

8. Sitater fra FYR-koordinatorene

Nr. 1/16: FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans

Utgiver: Naturfagsenteret
Utgivelsesår: 2016
naturfagsenteret-rapport-1-fyr