Hopp til hovedinnhold

KIMEN 1/15: Utdanning for bærekraftig utvikling

I dette heftet ønsker vi å vise hva slags arbeid som har pågått internasjonalt siden 1972 da FNs miljøvernprogram ble startet og hva slags arbeid som pågår. Det er i løpet av de siste 40 årene blitt arbeidet intenst for å komme fram til internasjonal enighet om avtaler og politikk som skal bevare grunnlaget for liv på jorda. Arbeidet for bærekraftig utvikling som viser nasjonal oppfølging av internasjonale avtaler, blir også beskrevet.

Astrid Sandås                                 Anders Isnes

KIMEN 1/15: Utdanning for bærekraftig utvikling

Utgiver: Naturfagsenteret
Utgivelsesår: 2015
KIMEN 1/15

Vedlegg