Hopp til hovedinnhold

KIMEN 1/14: Energiskolene

I Energiskolene er undervisningsoppleggene utarbeidet innenfor et tydelig rammeverk med forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Alle undervisningsførløpene er laget i samarbeid mellom skole og bedrift. Det påvirker elevenes motivasjon og interesse for realfag.

I denne rapporten presenteres:

  • Mange erfaringer i mange rom - en undervisningsmodell
    Merethe Frøyland, førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, UiO
  • Forskningsresultater fra samarbeid mellom bedrifter og skoler
    Stig Sægrov, stipendiat ved Naturfagsenteret, UiO
  • Beskrivelse av ulike undervisningsforløp gjennomført ved videregående skoler og lokale energibedrifter


Hilde Ervik og Merethe Frøyland

KIMEN 1/14: Energiskolene

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk
Utgivelsesår: 2014
Omfang: 46
Kimen Energiskolene