Hopp til hovedinnhold

KIMEN 3/11 Jeg kan bli hva jeg vil... En samling artikler om jenter og realfag

Denne utgaven av KIMEN belyser gjennom ulike innfallsvinkler problemstillingen Hvorfor og hvordan øke rekrutteringen av jenter til realfag med lav kvinneandel?

Forfatterne gir et innblikk i nyere forskning om ungdoms valg og bortvalg av realfag i utdanningsløpet, konkrete eksempler på gode rekrutteringstiltak og forslag til arbeidsmetoder og undervisningsopplegg som kan appellere til jenter.

Dette heftet gis ut i forbindelse med konferansene «Jeg kan bli hva jeg vil!», som arrangeres høsten 2011 i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Det er ment som inspirasjon og støtte i arbeidet med å motivere jenter til å velge realfag og i forbindelse med utdannings- og yrkesveiledning.

KIMEN 3/11 Jeg kan bli hva jeg vil... En samling artikler om jenter og realfag

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2011
Omfang: 88
KIMEN 3/11